MENU

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Lucie Kačerová, Mgr. Barbora Šimková

Zdroj: EPRAVO.CZ, a.s. 

V nedávné době bylo v České republice zahájeno několik insolvenčních řízení týkajících se ekonomicky významných společnosti. Největším z těchto řízení je místní insolvenční řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021 proti společnosti Arca Investments, a.s.

Aktuálně je v tomto insolvenčním řízení podáno více než 900 přihlášek a jelikož lhůta pro podání přihlášek uplyne dne 12. 7. 2021, lze očekávat, že přihlášky budou ještě přibývat.

Věřitelé do tohoto insolvenčního řízení přihlašují své pohledávky vyplývající zejména z nezaplacených směnek vystavených společností Arca Investments, a.s., a právě s tím je spojena řada zajímavosti, na které bude v tomto článku mj. poukázáno.

Celý článek naleznete zde.


HERO, společný projekt ROWAN LEGAL a HEADIM, pomůže firmám se zvládáním změnových situací Projekt UNIque law uzavírá druhý ročník. Série právnických přednášek během pandemie přilákala více než 2,5 tisíce studentů