Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Článek připravili: Mgr. Jiří Harnach, Mgr. Ing. Kristýna Trávníčková
Vyšlo: Veřejné zakázky, 2/2019

Boj proti jakékoli diskriminaci možných dodavatelů lze bez nadsázky označit za jeden ze základních důvodů, kvůli kterému bylo vynalezeno právo veřejných zakázek. Zákaz diskriminace se řadí mezi základní zásady zadávání a akcentují jej jak právní předpisy,tak i rozsáhlá rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen„ÚOHS“) a správních soudů.

Celý článek zde.


Dobrovolné testování DNA pomáhá vyšetřovat zločiny. Údaje firmy shromažďují i staletí. Vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost dle § 48 odst. 5 s důrazem na písm. d) ZZVZ