MENU

Zdroj: epravo.cz

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek a Mgr. Ivan Fencl

V oblasti spotřebitelského práva v současné době nastává mnoho změn, z nichž výrazné množství se dotýká digitalizace evropského trhu. Evropská komise dne 17. 12. 2021 přijala sdělení, jehož součástí jsou pokyny k aplikaci Směrnice o nekalých obchodních praktikách („SNOP“). Pokyny nahrazují dřívější dokument z roku 2014, reagují na novelizaci SNOP a dalších evropských předpisů a mají za cíl vysvětlit některé principy uplatňování spotřebitelského práva EU.

Celý článek naleznete zde.


Digitalizace státu a bankovní identita Vznikne seznam rozhodců doporučovaných pro spory o osobní údaje