Lukáš Duffek, uznávaný odborník na trestní právo, okomentoval pro CNN Prima News novinky, které přináší rozsáhlá novela trestních předpisů, účinná již od 1. října 2020! Dotkne se nejen trestního zákoníku, ale i trestního řádu nebo zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

V článku se dozvíte nejen o změně hranice výše škody pro vznik trestní odpovědnosti, ale také o nových možnostech při uzavírání dohody o vině a trestu nebo o změnách, jež se dopadají na možnost podmíněného propuštění pachatelů zvlášť.


Další střet exekuce a insolvence Nový procesní předpis na daňové spory z převodních cen