MENU

Autor: Veronika Hejná

Komentář: Mgr. Ondřej Křížek (Managing Associate)

Zdroj: E15

Statutární orgán obchodní korporace má zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost poruší takovým způsobem, že přispěje k insolvenci své společnosti, může být postižen majetkovými sankcemi. Co v této oblasti změnila tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích, která nabyla účinnosti na začátku roku? Podle advokáta Ladislava Drhy se zejména sjednotila procesní úprava dvou postihů – vydání prospěchu ze smlouvy o výkonu funkce až dva roky zpětně a ručení za plnění dluhů společnosti v úpadku. Doposud totiž o vydání prospěchu z výkonu funkce a sankčním ručení rozhodovaly odlišné soudy.„ Dle nové úpravy budou obě sankce řešeny v rámci insolvenčního řízení jako incidenční spory, což celý proces zjednoduší,“ uvádí Drha.

Více informací ke stažení viz. níže.

Novinky v odpovědnosti statutárů při insolvenci firmy


Nová právní aliance NGL Symbio nabízí firmám pomoc s přeshraničními projekty. Čechy v něm reprezentuje Rowan Legal Digitalizace státu: díky bankovní identitě půjde řešit mnoho věcí