MENU

Specialista ROWAN LEGAL na civilní proces Lukáš Duffek se zúčastnil na půdě Senátu Parlamentu České odborné konference s názvem „Nový civilní proces z pohledu praxe“, na němž vystoupili zejména zástupci Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i zástupci ostatních právnických profesí a akademické obce.

Zejména soudci podrobili věcný záměr civilního řádu soudního zásadní kritice, jako podklad zcela nezpůsobilí pro další odbornou diskuzi, a to zejména s poukazem na jeho odtrženost od soudní praxe a v mnoha ohledech zcela odlišný přístup k zavedeným institutům civilního řízení.

Jako odborníci na civilní řízení, zejména vedení sporů ze všech oblastí businessu majících základ v obchodním právu, ROWAN LEGAL situaci ohledně připravované právní úpravy důsledně monitoruje. Vítáme, že se kolem civilního procesu konečně rozproudila odborná debata, jakkoli jsou názory prozatím velmi polarizované. Názory na některé praktické aspekty a dopady možné nové právní úpravy na každodenní zastupování klientů před soudem, která by vycházela z věcného záměru, přednese Lukáš Duffek na konferenci Soukromé právo Praha 2018.


Hodnocení funkčního prototypu SW/IS ONDŘEJ ŠPULÁK VYSTOUPIL NA KONFERENCI GDPR PŮL ROKU POTÉ - APLIKAČNÍ PRAXE A KONTROLY