MENU

Zdroj: časopis Veřejné zakázky
Autoři: JUDr. Vilém Podešva, LL.M., Mgr. David Mlíčko, Mgr. Adéla Lindnerová

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. přinesl mimo jiné změnu v osobě poplatníka poplatku za odstraňování komunálního odpadu na skládku. Obec je poplatníkem u komunálního odpadu vždy, i když odpad předá ke svozu dodavateli. Poplatek tak musí být v cenách za svoz (a odstraňování) odpadu samostatně vyčíslen. Starší smlouvy na odstraňování odpadu však s tímto konceptem většinou nepočítají.

Nejen dopady této změny rozebírají JUDr. Vilém Podešva, LL.M., Mgr. David Mlíčko a Mgr. Adéla Lindnerová v aktuálním článku uveřejněném v tištěném čísle časopisu Veřejné zakázky. Za uveřejnění děkujeme šéfredaktorovi, Michalovi Petříkovi. Ukázku článku naleznete zde.


Obchodní mediace: Způsob, jak rychle vyřešit spory mezi stavební firmou a objednatelem Vítězství skutečnosti nad chybnou historickou evidencí katastru nemovitostí