MENU

Zdroj: Revue pro právo a technologie

Autoři: JUDr. Martin Flaškár a Mgr. Jakub Jirovský

ABSTRAKT
Autoři se zabývají problematikou ochrany osobních údajů v systémech autonomního řízení představujících celé ekosystémy dílčích vzájemně komunikujících prvků a různorodých spolupracujících entit. Při provozu těchto systémů dochází k přenosu a zpracování obrovského množství dat, mezi kterými lze nalézt i řadu významných osobních údajů, které lze zpracovávat pouze v souladu správními předpisy.

V první části článku jsou tak obecně popsány systémy autonomního řízení, specifikace jejich prvků a představení klíčových hráčů, kteří se podílejí na vytváření nebo dalším zpracování těchto dat. Dále jsou rozpracovány jednotlivé kategorie osobních údajů, se kterými budou předmětné systémy autonomního řízení pracovat nebo v nichž se budou nalézat.

Stěžejní částí je pak návrh řešení přístupu k ochraně osobních údajů napříč celým ekosystémem s využitím principů privacy by design a privacy by default. V neposlední řadě se autoři zabývají dílčími právními oblastmi jako je kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí v elektronických komunikacích, které v souvislosti s problematikou autonomního řízení nemohou být opomenuty.

Celý článek naleznete zde.


Pozor na nezákonné změny územních plánů. Mohou vám překazit podnikání Zelené podnikání i konec šmejdů. Tohle jsou právní byznysové novinky pro rok 2022