Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E a Mgr. Ondřej Kašpar
Vydavatel: Pojistný obzor

Právní úpravu ochrany spotřebitele čeká v nejbližší době řada významných změn, zejména díky nové legislativě v podobě balíčku New Deal for Consumers, novel občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Právě občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele doznají řady změn, které budou mít výrazný dopad na podnikání v oblasti pojišťovnictví.

Legislativní novinky se významně dotknou zejména uzavírání smluv po telefonu a distančním způsobem, informační povinnosti podnikatelů a ve velké míře také sankcí, jež bude možné ukládat za jednotlivá porušení. Efektivnějším se stane rovněž vymáhání nároků spotřebitelů prostřednictvím hromadných žalob a dozorovým orgánům přibudou nové pravomoci. O tom, jaké konkrétní změny tyto předpisy přinášejí a jaký budou mít dopad na pojišťovnictví si můžete přečíst v článku vydaném v aktuálním čísle Pojistného obzoru od našeho Consumer týmu zde


Aktuální pohled státního zastupitelství na prokazování vyvinění právnických osob Virtuální ústní jednání v rozhodčím řízení – další iniciativy rozhodčích institucí (díl 4.)