MENU

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) společně s portálem epravo.cz uspořádaly v červnu tohoto roku on-line konferenci, která se zaměřovala na způsob, jak efektivně využít arbitráž pro řešení obchodních sporů.

Odborná konference Jak využít arbitráž pro efektivní řešení sporů proběhla 15. 6. 2022 formou živého přenosu a otevřela praktická témata, která se v domácí i zahraniční arbitráži aktuálně hojně diskutují.

Cílem konference bylo posluchače seznámit s významem rozhodčího řízení pro řešení obchodních sporů a jeho kvalitami.

Vystupující se zaměřili na otázky důvěryhodnosti a kvality rozhodčího řízení, tedy praktické otázky, jako jsou například komunikace stran s rozhodcem, posuzování nezávislosti rozhodce dle pravidel IBA o střetu zájmů, zproštění mlčenlivosti rozhodce, přiměřená aplikace občanského soudního řádu v rozhodčím řízení, judikatura Nejvyššího soudu k rozhodčímu řízení, efektivita rozhodčího řízení a také insolvence ve vztahu k rozhodčímu řízení.

Mezi vystupujícími byl také partner ROWAN LEGAL a rozhodce Rozhodčího soudu, Miloš Olík, který se ve svém příspěvku věnoval nástrojům, jež mohou přispět k efektivnímu vedení arbitráže.

 Záznam z celé konference je po přihlášení dostupný na webových stránkách epravo.cz. Odkaz ke zhlédnutí záznamu naleznete zde.


ROWAN LEGAL se zapojil do tradičního závodu Pražská 50 Konference k problematice VZ pro „zakázkáře“ krajů 2022