MENU

Kdy: 23. 11. 2022 (9:00–11:00)
Kde: ONLINE
Přednášející: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek

Naše advokátní kancelář ROWAN LEGAL si vás dovoluje pozvat na online konferenci NIS 2 – nová směrnice EU a její dopady, kterou organizuje portál EPRAVO.CZ, a. s.

Tématem konference bude nová unijní směrnice, která má za cíl sjednotit základní úroveň kybernetické bezpečnosti napříč členskými státy Evropské unie. Přednášku povede partner ROWAN LEGAL Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, který se ve své právní praxi dlouhodobě věnuje kybernetické bezpečnosti, softwarovému právu, elektronickému podepisování, ale také ochraně osobních údajů nebo ochraně spotřebitele.

Program:

  • Nové povinné osoby a sektory podle NIS 2;
  • rozsah systémů v působnosti NIS 2;
  • odpovědnost managementu a sankce při nedodržení pravidel směrnice;
  • implementace směrnice v České republice;

Více informací a možnost registrovat se na konferenci naleznete zde.


Právnická firma roku 2022: ROWAN LEGAL si odnesl 3 vítězství a 17 ocenění celkem Jak předcházet sporům ve stavebnictví. Jak je předvídat a jak je řešit? Právník radí