MENU

KDY: 09.11.2021, 09:00 – 12:00h

KDE: Online

Vystupující: JUDr. Josef Donát, LL.M.

Právě dnes proběhla odborná konference na téma, Inovace ve finančním sektoru, bankovní identita a kyberbezpečnost, kterou pořádal event manager EXPONET. Letošní ročník se zaměřil především na kyberbezpečnost. Veřejnosti bylo představeno nové nařízení Evropské Unie, Digital Operational Resilience Act (DORA), které si klade za cíl posílit bezpečnost digitální finanční infrastruktury a služeb. Byly probrány techniky používaní pro prolomení uživatelských účtů, nechybělo ani téma digitální identity zaměstnanců finančních institucí a zhodnotili se první měsíce fungování bankovní identity.

Na konferenci vystupoval partner naší advokátní kanceláře JUDr. Josef Donát, LL.M., který hovořil na téma, Digital Operational Resilience Act (DORA). Probral strukturu nařízení a rozebral povinnosti, které chce návrh do finančního sektoru přinést. Nařízení DORA přináší požadavky pro celý finanční sektor (např. banky, pojišťovny, poskytovatelé platebních služeb nebo i poskytovatelé služeb spojených s virtuálními aktivy), ať již v oblasti řádného řízení IT rizik, testování systémů, vztahů s dodavateli řešení (vč. požadavků na obsah outsourcingových smluv) apod.


V zářijovém čísle Sbírky rozhodnutí NSS nás zaujalo Konference Cashless future