MENU

Kdy: 15. 6. 2022
Kde: Online
Přednášející: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Společnost epravo.cz již za pár dní pořádá pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a za účasti Nejvyššího soudu České republiky a České advokátní komory významnou odbornou on-line konferenci „Jak využít arbitráž pro efektivní řešení sporů“. Konference je zaměřená na otázky předností a kvality rozhodčího řízení a také tzv. best practice postupy v arbitráži pro její efektivní vedení.

Konference je rozdělena do dvou tematických bloků:

  • BLOK 1 – Důvěryhodnost a kvalita rozhodčího řízení – osoba rozhodce
  • BLOK 2 – Efektivita rozhodčího řízení

Tématy konference Vás provedou přední odborníci na rozhodčí řízení. Mezi přednášejícími je i JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, rozhodce a partner naší advokátní kanceláře, uznávaný odborník v oblasti rozhodčího řízení a jiných forem ADR. Miloš Olík bude přednášet na téma: Jak efektivně vést rozhodčí řízení.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost se zájmem o arbitráž.

Více ke konferenci naleznete zde.

Těšíme se na Vás!


Konference SECURITY 2022 Advokátní kancelář ROWAN LEGAL bude mít od července dva nové partnery. Vedení rozšíří Jan Měkota a Jan Tomíšek