MENU

Zdroj: epravo.cz
Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský a Mgr. Marek Ćmiel

Tímto článkem navazujeme na náš předchozí příspěvek ze dne 24. května 2022, ve kterém jsme obecně představili směrnici o zástupných žalobách a některé její specifické body, například kdo je oprávněným subjektem k podání těchto žalob a v jakých věcech lze tyto nástroje kolektivní ochrany práv použít. Představili jsme rovněž současný stav ochrany kolektivních zájmů v České republice a nastínili jsme, zda a jaké riziko s sebou hromadné žaloby přináší.

V tomto článku se zabýváme již specifickou otázkou týkající se hromadných žalob, a to konkrétně tzv. systémy opt-in a opt-out, které určují, jakým způsobem bude vytvořen okruh účastníků (přesněji členů) v rámci řízení o hromadné žalobě.

Celý článek naleznete zde.


Využití jednací fáze při zadávání stavebních a koncesních projektů ROWAN LEGAL se podílel na další významné M&A transakci