MENU
Rowan Legal

Autoři: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová 

Pracovněprávní podcast pokrývá témata jako jsou vybrané překážky v práci, dovolená, práce z domova a způsoby doručování písemností zaměstnancům, která jsou ovlivněna a úzce souvisí se současnou situací vyvolanou pandemií COVID-19. Je určen neprávnické veřejnosti a reflektuje právní stav k 23.3.2020.

Tento obsah je přístupný pouze po zadání emailové adresy.

    Váš e-mail


    Některé aspekty mimořádné situace z pohledu zákona o veřejných zakázkách Posuzování běhu lhůt v době nouzového stavu dle MVČR