MENU

Na začátku prosince proběhl podzimní workshop na téma:

PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM Z POHLEDU KARTELOVÉHO PRÁVA VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (A NEJEN V NICH)

Spolupráce dodavatelů ve VZ pohledem soutěžního práva
Konsorciální spolupráce ve VZ pohledem zahraniční rozhodovací praxe a ÚOHS. Kdy je konsorciální spolupráce či subdodávka riziková z pohledu soutěžního práva? Jaké hrozí sankce? Kdy naopak žádné riziko nehrozí? Zásady best practice pro účast v konsorciích a vztahy se subdodavateli, hodnocení soutěžních rizik a jejich předcházení.Pravidla výměny informací při tvorbě konsorcií a při samotném plnění zakázky.

Rizika spojená s elektronickou komunikací a e-Discovery
Nejpoužívanější komunikační metody a jejich rizika. Přehled vyšetřovacích možností ÚOHS a orgánů činných v trestním řízení pohledem praxe. Jaké nástroje vyšetřovatelé používají? Jaké informace jsou z jednotlivých zdrojů schopni získat? Jak zabránit nežádoucím únikům dat? Zásady informační bezpečnosti.

Místní šetření – aktuality z praxe
Kam až může ÚOHS zajít při místním šetření? Doporučený postup chování při místním šetření. Jak být na místní šetření co nejlépe připraven. Novinky z praxe ÚOHS a soudní praxe.

Přednášeli:
Mgr. Jan Měkota (Advokát/ Managing Associate v ROWAN LEGAL)
David Hradecký (Partner společnosti Screening Solution s.r.o.)


Kybernetická bezpečnost státu WORKSHOP: OPEN SOURCE PŘI VÝVOJI SOFTWARU