Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, JUDr. Martin Mezenský
Vydavatel: Právní prostor

Závazná stanoviska jsou podkladem meritorních rozhodnutí stavebních úřadů. Na jejich obsahu závisí, v jakém rozsahu a zdali vůbec bude stavební záměr povolen. Věcná správnost i řádný proces vydání závazného stanoviska má tak pro stavebníka i další dotčené osoby zásadní význam. Nový článek Petra Zábranského a Martina Mezenského analyzuje možnosti postupu jednotlivých účastníků i správních orgánů při správním i soudním přezkumu závazných stanovisek, a to zejména těch, které v rámci odvolacích řízení podle stavebního zákona vydávají nadřízené správní orgány.

Celý článek si můžete přečíst na stránkách Právního prostoru.


Stejný metr pro evropské i třetí země při zpracování osobních údajů? Implementace směrnice DAC 6 je provedena s účinností od 1.září 2020