MENU

Autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, Mgr. Martin Dolnák, Mgr. Simona Mlýnek Štursová

V rámci připravované novely zákona o daních z příjmů, která momentálně bude projednávaná Senátem ČR v rámci ostře sledovaného daňového balíčku pro rok 2021, jsou navrženy zásadní změny režimu zdanění příjmů z titulu dluhopisů.

V této souvislosti připravovaná legislativa stanovuje, aby v případě fyzických osob a daňových nerezidentů srážkové dani podléhal pouze příjem z titulu tzv. kuponových dluhopisů a příjem z titulu bez kuponových dluhopisů (tzv. zero-bond) by měl být nově osvobozen (aktuálně jsou srážkovou daní zdaněné oba typy těchto dluhopisových příjmů). Příjem v případě bez kuponových dluhopisů je realizován až v momentu zcizení dluhopisu.

Dále by měl být od daně zcela osvobozen příjem ze státních dluhopisů, nicméně u daňových nerezidentů se ruší osvobození od daně u příjmů z dluhopisů emitovaných českým emitentem v zahraničí (tzv. eurobondy).

Výše srážkové daně činí dle zákona o daních z příjmů 15 % (v některých případech až 35 %), avšak tyto sazby mohou být dále modifikovány účinnou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění s konkrétním smluvním státem.

Tato změna je součástí daňového balíčku právě projednávaného Senátem ČR.


Evropský parlament schválil příchod hromadných žalob Přípustné, či nikoliv? Nejvyšší soud rozhodne o využívání odposlechů