MENU

Naše filozofie v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility) vychází z principů, kterými se řídíme při poskytování našich služeb – tedy poskytovat právní služby té nejvyšší kvality. Naším dlouhodobým cílem je, aby se společenská odpovědnost stala pevnou součástí našeho podnikání.

FANDI MÁMÁM
Dlouhodobě podporujeme organizaci Fandi mámám, která nabízí materiální pomoc matkám – samoživitelkám. Poskytujeme jak právní pomoc konkrétním členkám sdružení, tak se také věnujeme edukativním aktivitám, a to především v rodinně-právních otázkách.

INSTITUT PRO RESTORATIVNÍ JUSTICI
Od dubna 2022 jsme partneři projektu Česko restorativně, jehož koordinátorem je Institut pro restorativní justici. Snahou spolku je prosazovat principy restorativní justice v trestním řízení se zaměřením na naplnění potřeb obětí a přijetí odpovědnosti na straně pachatele.

KLOKÁNEK – FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ
Spolupracujeme s projektem organizace Fond ohrožených dětí Klokánek, který se stará o děti odloučené od rodičů. Již několik let pořádáme pravidelné vánoční sbírky a vybrané dárky následně putují potřebným dětem. Naše pomoc je jak finanční, tak i materiální.

MOMENT ČR
Spolupracujeme s organizací Moment ČR, která spravuje síť dobročinných second handů. Od roku 2020 v kancelářích sbíráme oblečení a věci z domácností zaměstnanců, které již nepotřebují a zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. Organizace Moment je pak následně prodává v síti svých obchodů a zisk z prodeje věnuje vybraným veřejně prospěšným organizacím.

NEVYPUSŤ DUŠI
Spolupracujeme s neziskovou organizací Nevypusť duši, která se zabývá duševním zdravím. V rámci spolupráce poskytujeme Pro bono aktivity, realizovali jsme přednášky týkající se duševního zdraví na vysoké škole a pro zaměstnance uspořádali workshop na téma duševního zdraví.

PODPORA VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ
Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsme poskytli dar ve výši 100 tisíc korun. Finanční prostředky byly použity na pořízení překladu díla M. Tomášek / V. Šmejkal a kol.: Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU – komentář do ukrajinštiny včetně vydání.

PRÁVNÍ POMOC PRO BONO
Poskytujeme právní poradenství Pro bono lidem v tíživé finanční situaci, podporujeme projekt Abaku věnující se rozvoji nadaných žáků a studentů a ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR se věnujeme pomoci podnikatelům.