Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Martin Dolnák

Česká republika implementovala projekt BEPS ve vztahu k českým smlouvám o zamezení dvojímu zdanění v režimu tzv. minimum standards. V této souvislosti se do konkrétních smluv o zamezení dvojímu zdanění dostanou změny související s novým zněním preambule, dále pravidlo proti zneužívání s označením principal purpose test nebo se nově upraví režim tzv. dohadovacího řízení pro řešení případných sporů ze smluv. Lze předpokládat, že další opatření, která mají za cíl zamezit agresivnímu daňovému plánovaní a jsou výsledkem tohoto projektu, se stanou součástí smluv o zamezení dvojímu zdanění prostřednictvím bilaterálního vyjednávání s konkrétním smluvním státem.

V této souvislosti Ministerstvo financí informovalo, že od 1. září 2020 budou implementační Úmluvou („Multilateral Instrument“ nebo „MLI“), která implementuje projekt BEPS, dotčeny smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s následujícími státy: Austrálií, Belgií, Dánskem, Finskem, Francií, Gruzií, Islandem, Indií, Irskem, Izraelem, Japonskem, Kanadou, Kyprem, Lichtenštejnskem, Litvou, Lotyšskem, Lucemburskem, Maltou, Nizozemím, Norskem, Novým Zélandem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Ruskem, Singapurem, Slovenskem, Slovinskem, Srbskem, Švédskem, Švýcarskem a Velkou Británií.

Informace o konkrétních změnách v jednotlivých smlouvách budou průběžně zveřejňovány Ministerstvem financí ČR ve Finančním zpravodaji.


Lze insolvenčního správce jmenovat likvidátorem společnosti bez jeho souhlasu? Jak se přihlašuje pohledávka ze směnky v insolvenčním řízení?