MENU

V pondělí 10. 10. 2016 proběhla konference společnosti EurActiv.cz, jejímž tématem byla dlouho očekáváná reforma autorského práva, kterou představila Komise v září tohoto roku. Na jednom pódiu se sešli jak zástupci Ministerstva kultury, kolektivních správců autorských práv a dalších organizací.

Za Národní centrum pro digitální ekonomiku se konference zúčastnil Michal Nulíček, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, který zde prezentoval právní pohled na věc. „Je dobře, že se Evropská komise začala problematikou aktivních a pasivních poskytovatelů zabývat. Návrh se však této oblasti věnuje pouze velmi stručně, navíc způsobem založeným třeba i na pouhé optimalizaci zobrazení obsahu, který by pasivní roli přiznával velmi úzce vymezenému okruhu subjektů typu Dropbox.“ Kromě toho pak Michal Nulíček reformě vytkl navrhovanou povinnost poskytovatelů zavést plošnou kontrolu obsahu. „Je to rozporu nejen se současnou komunitární úpravou, ale i s dosavadní judikaturou Soudního dvora EU, a povede k extrémnímu zpřísnění fungujícího režimu „notice and take down“, ke kterému není důvod. Jsem přesvědčen, že tyto povinnosti by mohly být likvidační pro řadu nejen menších, ale i větších poskytovatelů.“

Celé shrnutí mezinárodní konference naleznete zde: http://euractiv.cz/clanky/digitalni-agenda/reforma-copyrightu-hudebni-prumysl-tleska-filmovy-je-vuci-navrhu-opatrny/


Miloš Olík přednášel na workshopu o mediaci Právnickou firmou roku pro právo IT již posedmé v řadě