MENU

ROWAN LEGAL mění korporátní design

Synonyma dnešní doby jsou inovace, technologie a kreativita. V ROWAN LEGAL jsme se rozhodli všechny tyto věci propojit a zrealizovat v rámci projektu nového korporátního designu, který spouštíme tento týden.

Základními prvky změny jsou zjednodušené logo a změna domény z www.rowanlegal.com na www.rowan.legal. Hlavním cílem a myšlenkou těchto změn je prezentovat ROWAN LEGAL jako moderní společnost, která je sice z podstaty oboru tradiční v hodnotách a pravidlech, ale zároveň inovativní v řešení klientských záležitostí a nebojí se do oboru práva přinést něco nové a přemýšlet „out-of-box“. Nedílnou součástí je prezentace a formulace výstupů, kde se držíme pravidel: jednoduchost, stručnost a fakta. Toto se přesně promítá v novém korporátním designu i zkrácení webové adresy.

O ROWAN LEGAL

Tým kanceláře ROWAN LEGAL má 9 partnerů. V kancelářích v Praze, Brně a Bratislavě zaměstnává okolo 100 spolupracovníků, z toho více než 50 právníků a interní daňový tým.


Širší využití hesla do on-line bankovnictví přinese česku miliardy Německé dozorové orgány prosazují vyšší pokuty za porušení GDPR