MENU

Společnost EPRAVO.CZ vydala očekávanou Ročenku významných advokátních kanceláří v České republice pro rok 2022. Své čestné místo v přehledu získala také přední česká a slovenská advokátní kancelář ROWAN LEGAL, která se může chlubit více než 30letou tradicí.

V ročence jsou prezentovány oblasti, ve kterých zaujímá ROWAN LEGAL silné postavení na trhu spolu s vybranými referencemi klientů, jejichž přízně si kancelář ROWAN LEGAL velmi váží. Mezi dominantní specializace ROWAN LEGAL patří expertíza v oblastech řešení sporů a arbitráží, korporátního práva a obchodního práva, duševního vlastnictví, práva IT, telekomunikací a hospodářské soutěže a oblasti práva veřejných zakázek. Součástí kanceláře je také silné daňové oddělení.

Ročenka je každoročně vydávána jako příloha právnicko-lifestylového čtvrtletníku EPRAVO.CZ Magazine a má za cíl podat ucelený přehled o právním trhu i o jednotlivých právnických firmách. Kompletní ročenku pro rok 2022 naleznete zde.


Vilém Podešva hostem podcastu Best Lawyers 20 minut s Milošem Olíkem – pusťte si rozhovor s odborníkem na rozhodčí řízení