MENU
Rowan Legal
  • subrt@rowan.legal

Martin Šubrt se zaměřuje na bankovní a finanční právo, komplexní právní poradenství v celé oblasti obchodního práva se zaměřením na M&A a rovněž spornou agendu, zejména arbitráže.

Martin Šubrt dále poskytuje právní služby v celé oblasti obchodního práva, a to zejména ve vztahu k M&A. Zastupuje klienty v rámci celého akvizičního procesu a zaměřuje se rovněž na akviziční financování včetně jeho nejnovějších forem. Poradenství dále poskytuje v rámci nastavení smluvních vztahů, a to jak v rámci práva korporačního, tak v rámci jiných složitějších obchodních transakcí.

Martin Šubrt před svým nástupem do kanceláře ROWAN LEGAL působil ve světově významných institucích, jakými jsou ABN AMRO BANK či THE ROYAL BANK OF SCOTLAND v Londýně. Ve své zahraniční praxi se věnoval projektům zejména v oblasti syndikovaného financování, sekuritizace, finančních derivátů a regulace finančního trhu. V ROWAN LEGAL se v této oblasti zaměřuje zejména na finanční regulatoriku a smluvní nastavení vztahů mezi poskytovateli finančních služeb a jejich příjemci. V roce 2022 přednášel exekutivní kurz práva v oblasti Fintech pořádaný QMUL School of Law ve spolupráci s Maastricht University.

Ve sporné agendě zastupoval Martin Šubrt klienty v řadě arbitráží včetně těch mezinárodních. Osobně se podílel na obhajobě ve dvou mezinárodních investičních arbitrážích o náhradu škody v řádech stovek milionů EUR. V rámci vnitrostátních arbitráží často zastupuje bankovní a finanční instituce. Martin Šubrt poskytuje klientům právní služby rovněž v anglickém jazyce.

Komplexní právní poradenství pro přední private equity fondy ve střední Evropě včetně poradenství při akvizicích těchto fondů v řádech miliard Kč.

Právní podpora České spořitelny, a.s.; Československé obchodní banky, a.s.; Komerční banky, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v souvislosti s projektem tzv. Národního rozvojového fondu (Národní rozvojový fond SICAV a.s.).

Zastupování Ministerstva průmyslu a obchodu při vyjednávání smluvní dokumentace s ČEZ, a.s., ohledně spolupráce na výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany.

EUREKO (ACHMEA) B.V. v. THE SLOVAK REPUBLIC: Zastupování státu v mezinárodní investiční arbitráži podle pravidel UNCITRAL ve věci údajného porušení práv investora z důvodu změny legislativy týkající se zdravotního pojištění o 5,1 mld. SKK.

HICEE B.V. v. THE SLOVAK REPUBLIC: Zastupování státu v mezinárodní investiční arbitráži podle pravidel UNCITRAL ve věci údajného porušení práv investora z důvodu změny legislativy týkající se zdravotního pojištění o 750 mil. EUR.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ KOMISE: Zastupování státu před Evropskou komisí v řízení o porušení práva EU (Infringement proceedings) z důvodu přijaté nové legislativy v oblasti zdravotního pojištění.

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC: Převod částí podniku THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV tvořeného mezinárodními pobočkami banky na RBS II B.V. a následná fúze s THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. Rowan Legal transakci právně zajišťoval z pohledu českého a slovenského práva ve vztahu k převodu části podniku tvořeného mimo jiné českou a slovenskou pobočkou THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. na RBS II B.V. a bezprostředně poté přechodu na THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC prostřednictvím fúze. Transakce zahrnovala velký počet rozdílných právních řádů, a to zejména nizozemské právo, anglické právo, právo státu New York a další právní řády. Rowan Legal posuzoval právní aspekty převodu aktiv české a slovenské pobočky v rámci „ekvity“ podle anglického práva a dále právní důsledky převodu aktiv řídících se českým nebo slovenským právem transakcemi podléhajícími nizozemskému či anglickému právu. Transakce byla dozorována globálně jak britským, tak nizozemským regulátorem finančního trhu (FSA a DBN) a dále lokálními regulátory.

ABN AMRO Bank N.V.: Příprava veškeré úvěrové dokumentace včetně dokumentace zajišťovací při refinancování akvizičního úvěru ve výši 970.000.000 Kč k nákupu společnosti působící v petrochemickém průmyslu (Leveraged buyout).

  • Název: Legal 500 pro rok 2022, klienti o něm řekli:

„Martin Subrt is a legal mastermind, great and diligent, analytical brain with tons of practical experience. Truly the right counsel on your side when the chips are down. Definitely one of the best M&A lawyers in the city and great value for money.“

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2018
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University College London, Faculty of Laws, 2009
Obor studia: Law of International Banking and Finance

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2003
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner (09/2009–současnost)

Společnost: Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o.
Pozice: Partner (06/2017–08/2018)

Společnost: The Royal Bank of Scotland Plc, Prague branch
Pozice: Legal Counsel (10/2008–06/2009)

Společnost: ABN AMRO Bank N.V., organizační složka Česká republika
Pozice: Legal Counsel (10/2004–09/2008)

Společnost: Lovells (Praha) LLP advokátní kancelář
Pozice: Associate (05/2003–09/2004)