MENU
Rowan Legal
  • sommer@rowan.legal

Lukáš Sommer je specialistou veřejných investic. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.

Lukáš Sommer vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejného sektoru, jejichž hodnota dosahovala desítek miliard Kč, a to zejména v oblasti významných staveb a infrastrukturních projektů. Má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích podmínek ve smyslu zakázkové legislativy včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech, a to nejen z oblasti stavebnictví, ale i z oblasti ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, vzdělávání apod., a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to i s projekty spolufinancovanými z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí. Za svoji praxi nabyl též zkušenosti v rámci mnoha úspěšných přezkumných řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci přezkumu zadávání veřejných zakázek.

Mezi další oblasti práva, kterým se Lukáš Sommer aktivně věnuje, lze zařadit právo IT, právo stavební a nemovitostní a obecně právo smluvní.

Lukáš Sommer je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v lektorské činnosti a v oblasti tvorby zakázkové legislativy.

Zadavatel Česká republika – Ministerstvo zemědělství, veřejná zakázka „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou bylo zasmluvněno poskytování služeb provozu stěžejních a klíčových aplikací a registrů tohoto ministerstva.

Zadavatel Česká republika – Ministerstvo zemědělství, veřejná zakázka „Služby ICT provozu MZe 2012–2013“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou bylo zasmluvněno poskytování služeb provozu kompletní a robustní ICT infrastruktury tohoto ministerstva.

Zadavatel městská část Praha 8, veřejná zakázka „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“, zadávaná v soutěžním dialogu. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou byla zasmluvněna výstavba Centra Palmovka, tedy budovy s kancelářskými a komerčními prostory, a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb.

Zadavatel Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, veřejná zakázka „Systémy řídicího a dohledového centra, pořizování dat a integrační infrastruktury logistického zabezpečení jednotné maturitní zkoušky (RDC, DDS, I)“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou přesahující 300 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou bylo zasmluvněno zajištění podpory zpracování společné části maturitní zkoušky ICT prostředky v celém jejím životním cyklu.

Zadavatel Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, veřejná zakázka „Systém vzdělávání v programovém období 2007–2013“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou přesahující 150 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou bylo zasmluvněno poskytování služeb systému vzdělávání v širokém spektru vzdělávacích programů, jejichž hodnota v oblasti veřejných zakázek v oblasti vzdělávání je výjimečná. Tato veřejná zakázka je financována z Operačního programu technická pomoc.

Zadavatel Národní knihovna České republiky, veřejná zakázka „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 200 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou byl zasmluvněn projekt vytvoření Národní digitální knihovny. Tato veřejná zakázka je financována z Integrovaného operačního programu.

Zadavatel statutární město Plzeň, veřejná zakázka „Poskytování služeb a dostupnosti Parkovacího domu Rychtářka“, tzv. kvazikoncese. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou byla zasmluvněna výstavba Parkovacího domu Rychtářka do vlastnictví zadavatele, jeho následná údržba a provádění facility managementu (správy nemovitosti) po předem stanovenou dobu.

Zadavatel Řízení letového provozu České republiky, veřejná zakázka „Replacement of the Main System“, zadávaná v soutěžním dialogu a následně v jednacím řízení s uveřejněním, které byly realizovány kompletně v anglickém jazyce. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 1 mld. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou byla zasmluvněna dodávka nového systému řízení letového procesu pro Českou republiku.

Podešva, V., Sommer, L., Votrubec, J., Flaškár, M., Harnach, J., Měkota, J., Janoušek, M.: Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, spoluautor

Podešva V., Olík M., Janoušek M., Stránský J.: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář po novele provedené zákonem č. 55/2000 Sb., elektronická verze do ASPI, člen zpracovatelského kolektivu

Podešva V., Seménková D., Sommer L., Strelička J.: Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, spoluautor

Podešva V., Olík M., Janoušek M., Stránský J.: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, člen zpracovatelského kolektivu

Jako jeden z vedoucích členů týmu se podílel na získání ocenění Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. – vítěz mj. kategorie Veřejné zakázky (2013, 2017, 2022), kategorie Logistika a dopravní stavby (2021, 2020).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (10/2019–současnost)
  • Managing Associate (04/2019–09/2019)
  • Senior Associate (07/2011–03/2019)
  • Advokátní koncipient (09/2008–07/2011)

Společnost: Advokátní kancelář Kučírek Legal
Pozice: Advokátní koncipient (06/2008–08/2008)

Společnost: Advokátní kancelář Jaroš Fojtíková
Pozice: Advokátní koncipient (11/2007–05/2008)