MENU

Zdroj: epravo.cz
Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Ondřej Brožek

Advokáti se ve své praxi čas od času setkávají se situací, kdy jejich klienti čelí tzv. šikanózní žalobě. V minulosti byl na serveru epravo.cz publikován náš článek o návrhu jedné z možných efektivních obran – plánovaném institutu složení jistoty za náhradu nákladů řízení (odkaz zde). Nyní představujeme menší analýzu pojmu šikanózní žaloba, přehled častých případů, které jistým formám šikanózního jednání nahrávají, a naznačení možných cest obrany. Jakkoliv je s podivem, že současná odborná literatura se tomuto problému příliš nevěnuje, jsme přesvědčeni, že tato forma zneužití práva je přetrvávajícím problémem, a proto jsme navrhli i další cesty k zamezení vedení šikanózních civilních řízení.

Celý článek naleznete v odkazu zde.


Věčná naděje - Hudební festival nejen terezínských skladatelů Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře České republiky a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů.