MENU

Zdroj: časopis Veřejné zakázky
Autoři: Mgr. Jiří Harnach, PhDr. Jan Vašek

Ve veřejných zakázkách se lze setkat s nejrůznějšími formami diskriminace a pokusů o neoprávněné ovlivnění zadávacího řízení. I z tohoto důvodu se Councel naší advokátní kanceláře Mgr. Jiří Harnach rozhodl přispět do veřejné debaty a varovat před prvky smluvního oportunismu v chování veřejných zadavatelů.

Náhled na institut smluvního oportunismu v praxi veřejného zadávání přináší Mgr. Jiří Harnach v aktuálním článku, který napsal ve spolupráci s předním českým teoretikem nákupu, PhDr. Janem Vaškem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V článku naleznete case studies konkrétních případů a jejich právní posouzení. Mimo to se například také dozvíte:

  • Jak se tzv. smluvní oportunismus projevuje ve veřejném zadávání?
  • Jaké existují nástroje smluvního oportunismu?
  • V čem spočívá rozdíl mezi tvrdým vyjednáváním a smluvním oportunismem?

Článek byl publikován ve čtvrtém vydání časopisu Veřejné zakázky. Za uveřejnění článku děkujeme šéfredaktorovi, Michalovi Petříkovi. Ukázku článku naleznete zde.


Miloš Olík a Michal Čáp byli zařazeni do prestižní publikace Who’s Who Legal: Arbitration 2023 Mikulov 2022 aneb konference e-government 20:10