MENU

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL si vás dovoluje pozvat na tematickou snídani Nový stavební zákon a jeho novela: Co se změní a kdy, která se uskuteční 15. 6. 2023 v prostorách pražské kanceláře ROWAN LEGAL a povedou Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, Mgr. Lucie Wellartová a JUDr. Ing. Tomáš Rendl.

V roce 2024 vejde v účinnost dlouhodobě očekávaný nový stavební zákon společně s řadou změn v doprovodných předpisů. Přijetí nového stavebného zákona bude mít výrazný dopad do procesu povolování staveb na území celé České republiky. Jak veřejní, tak soukromí investoři, projektanti i stavební firmy se proto musí na tuto změnu připravit. Tematická snídaně ROWAN LEGAL Vám představí novou právní úpravu a upozorní na klíčové změny při povolování staveb.

Program

  • Povolování staveb podle nového stavebního zákona
  • Režim závazných stanovisek
  • Změny v soudním přezkumu
  • Účinnost nového stavebního zákona
  • Zákon o jednotném environmentálním stanovisku a doprovodný změnový zákon

Kdy: 15. 6. 2023, 9:30–11:30
Kde: Praha, ROWAN LEGAL (Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4–Nusle)
Přednášející:

  • Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, Advokát / Partner
  • Lucie Wellartová, Advokát / Associate
  • Ing. Tomáš Rendl, Advokátní koncipient / Junior Lawyer

Událost byla z organizačních důvodů zrušena a není možné se na ni registrovat. Děkujeme za pochopení. 


Zájem o ochranu soukromí se díky GDPR za posledních pět let zvýšil. I přesto má z praktického hlediska k dokonalosti daleko, hodnotí advokát ROWAN LEGAL Advokát Michal Nohel posiluje ROWAN LEGAL