MENU
Rowan Legal
  • fajstaver@rowan.legal

Aleš Fajstaver je studentem 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL se specializuje především na pracovní právo.

Aleš se mimo jiné zabývá zpracováváním rešerší, právních analýz a dokumentů, revidováním smluv, přípravou podkladů k odborným prezentacím a seminářům a obecně poskytováním plné podpory ostatním členům svého týmu, ale i v ostatních oblastech specializace kanceláře, což mu umožňuje získávat širší spektrum zkušeností. Kromě pracovního práva se Aleš zajímá o právo sociální a problematiku diskriminace. Aleš do advokátní kanceláře přišel na konci roku 2023.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2021
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (12/2023–dosud)