MENU
Rowan Legal
  • slama@rowan.legal

David se věnuje oblasti práva informačních a komunikačních technologií, duševního vlastnictví či ochrany osobních údajů, a to s přesahem do veřejného sektoru.

Zaměřuje se  na přípravu, revize a vyjednávání smluvní dokumentace nejrůznějšíchIT a technologických projektů. Významnou náplň jeho práce tvoří  právní analýzy obchodních záměrů klientů. Díky spolupráci s kolegy specializujícími se na veřejný sektor se zapojuje do přípravy smluvní dokumentace veřejných zakázek, ale i související regulace.

Zájem o moderní technologie a jejich neustále se vyvíjející právní úpravu se projevuje i v jeho vztahu k právním aspektům videoher, s nimiž má bohaté profesní zkušenosti ze svých minulých zaměstnání.

Právní poradenství přední české společnosti zabývající se distribucí zemního plynu při zavádění nového informačního systému pro podporu účetnictví, správy zákazníků a jiných procesů společnosti (ERP, WDM/EAM). Komplexní právní služby zahrnovaly spolupráci na vytvoření smluvní dokumentace, jednání s uchazeči o podmínkách dodávky informačního systému, asistenci klientovi při výběru dodavatele a vyjednávání smluvní dokumentace s vybraným dodavatelem.

Právní poradenství přední české společnosti zabývající se obchodem s elektřinou a zemním plynem v rámci jedinečné strategické spolupráce s partnerem zajišťujícím na svých pobočkách kontaktní místa pro zákazníky. Právní služby spočívaly zejména v přípravě rozsáhlé smluvní dokumentace včetně navazujících dodatků reflektujících vývoj poskytování služeb.

Právní poradenství ústřednímu orgánu státní správy týkající se smluvního zajištění informačních systémů, oprávnění a nároků vyplývajících ze smluv nebo návrhů možných řešení budoucího uspořádání smluvních vztahů s ohledem na zásady fungování veřejné správy.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2012
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost:  ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

Advokát (01/2023–současnost)

Advokátní koncipient (04/2020–01/2023)

Společnost: Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient (05/2019–03/2020)

Společnost: BOHEMIA INTERACTIVE a.s.
Pozice: Technical/Game Designer (04/2014–02/2019)

Společnost: Mladá fronta a.s.
Pozice: Editor (01/2009–02/2014)

Společnost: Vltava Stores, a.s.
Pozice: Manažer projektu (06/2008–08/2008)

Společnost: CPress Media, a.s.
Pozice: Šéfredaktor (04/2007–05/2008)

Společnost: Computer Press, a.s.
Pozice: Redaktor (06/2002–03/2007)