MENU
Rowan Legal
  • rezacova@rowan.legal

Ivana se v rámci týmu specializuje na oblast podpory subjektů veřejnéhopráva, především v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.

Při poskytování poradenství klientům využívá Ivana svých komplexních znalostí právního systému České republiky. V rámci své specializace se Ivana zabývá zejména zpracováváním zadávacích podmínek, smluvních dokumentací, tvorbou právních stanoviseka analýz, administrací zadávacích řízení.

V rámci své praxe vymezené výše se Ivana zaměřuje na oblast stavebních projektů a také alternativních modelů realizace stavebních projektů, jako je design & build, koncese a PPP.

Připravovala kompletní zadávací podmínky včetně smluvní dokumentace pro tři veřejné zakázky týkající se rekonstrukcí tří nemocnic v souhrnné hodnotě přibližně 2 mld. Kč bez DPH pro klienta Krajská zdravotní, a.s. (2020), a to včetně zpracování rozhodnutí o námitkách podaných v rámci zadávacího řízení.

Podílela se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Statutární město Most, veřejná zakázka „Rekonstrukce KD REPRE“, která byla zadávána v užším zadávacím řízení s hodnotoudo 1 mld. Kč bez DPH (2020).

Podílela se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících s realizací projektu „Koncese PRIOR“ zadavatele Městská část Praha 12, s hodnotou přes 2,7 mld. Kč bez DPH (2020).

Připravovala kompletní zadávací podmínky včetně smluvní dokumentace pro dvě veřejné zakázky týkající se výstavby čistírny odpadních vod v Moldavsku a kořenové čistírny odpadních vod v Bosně a Hercegovině v hodnotách přibližně 70 mil. Kč bezDPH a 32 mil. Kč bez DPH pro klienta Česká rozvojová agentura (2020).

Podílela se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na rekonstrukci úpravny vody v hodnotě cca 221 mil. Kč bez DPHvč. poskytování právního poradenství při zadávání veřejné zakázky pro klienta Severočeská vodárenská společnost, a. s. (2020).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2020
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Facultade de Dereito, Universidade da Coruña, 2018
Obor studia:  Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (02/2020–současnost)
  • Senior Paralegal (06/2017–01/2020)
  • Junior Paralegal (02/2017–05/2017)