MENU
Rowan Legal
  • jirovsky@rowan.legal

Jakub Jirovský se v rámci týmu ROWAN LEGAL specializuje na právo informačních a komunikačních technologií, právo k duševnímu vlastnictví, smluvní právo a ochranu osobních údajů. Jakub Jirovský v uvedených oblastech poskytuje komplexní právní poradenství a komunikuje jak s klienty v soukromém sektoru, tak s vybranými klienty z oblasti veřejné správy.
V rámci práva informačních a komunikačních technologií Jakub poskytuje právní podporu klientům zejm. v souvislosti s chytrou mobilitou, digitální inovací, dodávkami a údržbou software a outsourcingem IT služeb.
Jakub má dále rozsáhlé zkušenosti s řízením smluvních projektů, přípravou a revidováním smluvní dokumentace či obchodních podmínek a navazujícími jednáními s protistranami. Zabývá se rovněž problematikou automatizovaného vytváření smluv.
Jakub rovněž poskytuje komplexní právní poradenství klientům ve věci ochrany duševního vlastnictví, kdy zajišťuje především optimalizaci licenčních podmínek klientů na míru podle potřeby konkrétního případu.
V neposlední řadě se Jakub již dlouhodobě zaměřuje na ochranu osobních údajů, kdy poskytuje právní poradenství obchodním korporacím a veřejnoprávním korporacím v souvislosti s implementací dopadů nařízení GDPR na jejich činnost.
Jakub se dále významně podílí na modernizaci a zavedení vybraných interních procesů s cílem zajistit efektivnější fungování v rámci celého týmu ROWAN LEGAL.

Poskytování právního poradenství v souvislosti se zneužitím elektronických platebních prostředků pro významnou bankovní instituci (2015).

Poskytování komplexního právního poradenství a právní asistence důležitému poskytovateli hostingových služeb a společnost specializující se na webdesign a vývoj webových aplikací (2015-2017)

Poskytování komplexní právní podpory v souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů pro významné celorepublikové sdružení pojišťoven a zajišťoven (2017).

Poskytování právní podpory při tvorbě smluvní dokumentace na poskytování služeb komplexního outsourcingu služeb z oblasti ICT v hodnotě několika stovek milionů korun za rok pro jednoho z největších poskytovatelů telekomunikačních služeb (2015–dosud).

Poskytování právní podpory a souvisejícího poradenství v souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů a implementací dopadů nařízení GDPR na jejich činnost pro zásadní subjekty ve veřejném sektoru (2017–dosud).

Poskytování komplexní právní podpory v souvislosti s právy duševního vlastnictví a ochranou osobních údajů pro významnou mezinárodní společnost zabývající se vývojem software pro programátory (2018–dosud).

Poskytování právního poradenství významnému poskytovateli motivačních nástrojů pro zaměstnance ve věci přípravy smluvní dokumentace a rozvoje jeho produktů na českém trhu (2018–dosud).

Poskytování komplexní právní podpory klientovi zabývajícímu se chytrou mobilitou a digitální inovací v rámci jeho jednotlivých projektů (2018–dosud).

Poskytování právní podpory při nastavení podmínek celoevropského projektu v souvislosti s chytrou mobilitou v návaznosti na ochranu osobních údajů (2019–dosud).

Poskytování on-site právního poradenství poskytovateli telekomunikačních služeb v souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů a soukromí (2020–dosud).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: státní závěrečné zkoušky složeny 01/2018, titul Mgr.
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:
Associate (11/2021 – současnost)
Junior Associate (02/2018–11/2021)
Paralegal (01/2015 do 01/2018)