MENU
Rowan Legal
  • jirovsky@rowan.legal

Jakub Jirovský se v rámci týmu ROWAN LEGAL specializuje na smluvní právo, právo informačních a komunikačních technologií, právo k duševnímu vlastnictví a ochranu osobních údajů. Především se pak věnuje projektům v souvislosti s chytrou mobilitou, digitálními inovacemi a automatizovaným vytvářením smluvní dokumentace.

Jakub má rozsáhlé zkušenosti s projektovým řízením a zajišťováním key account pozice jak pro klienty ze soukromého sektoru, tak pro vybrané klienty z oblasti veřejné správy. Těmto klientům dále poskytuje odborné poradenství zejm. v souvislosti s outsourcingem IT služeb, dodávkami a údržbou software, optimalizací licenčních podmínek, problematikou e-commerce a ochranou know-how. Podrobně se zabývá i právními aspekty systémů autonomní dopravy, a to především s ohledem na ochranu soukromí a dat.

Jakub se rovněž významně podílí na modernizaci interních procesů s cílem zajistit efektivnější fungování v rámci celého týmu ROWAN LEGAL.

Poskytování právní podpory při tvorbě smluvní dokumentace na poskytování služeb komplexního outsourcingu služeb z oblasti ICT v hodnotě několika stovek milionů korunza rok pro jednoho z největších poskytovatelů telekomunikačních služeb (2015–2020).

Poskytování komplexní právní podpory klientovi zabývajícímu se chytrou mobilitou a digitální inovací v rámci jeho jednotlivých projektů (2018–2021).

Poskytování právní podpory a souvisejícího poradenství v souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů a implementací dopadů nařízení GDPR na jejich činnost pro zásadní subjekty ve veřejném sektoru (2017–dosud).

Poskytování právního poradenství klientovi z veřejného sektoru ve věci realizace a provozu celonárodního projektu sdílení dat v rámci kooperativního inteligentního dopravního systému (2021–dosud).

Poskytování odborné právní podpory investiční společnosti a jejím portfoliovým společnostem při jejich běžném provozu, včetně koordinace a řízení spolupráce v rámci jednotlivých projektů (2021–dosud).

Poskytování právního poradenství v souvislosti se zneužitím elektronických platebních prostředků pro významnou bankovní instituci (2015).

Poskytování komplexního právního poradenství a právní asistence důležitému poskytovateli hostingových služeb a společnosti specializující se na webdesign a vývoj webových aplikací (2015–2017)

Poskytování komplexní právní podpory v souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů pro významné celorepublikové sdružení pojišťoven a zajišťoven (2017).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2018
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Senior Associate (2024–součanost)
  • Associate (2021–2023)
  • Junior Associate (2018–2021)
  • Paralegal (2015–2018)