MENU
Rowan Legal
  • hartman@rowan.legal

Jan Hartman je studentem 3. ročníku Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Jeho oblasti zájmů jsou zejména civilní litigace, arbitráž a s ní úzce spjaté obchodní právo.

Řady advokátní kanceláře ROWAN LEGAL doplnil v únoru roku 2024. Zároveň od ledna roku 2023 působí jako administrativní pracovník a zapisovatel na Rozhodčím soudě při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (RSHKAK). Zkušenosti nabyté v RSHKAK se snaží maximálně uplatňovat i v rámci své pozice Paralegal, oddělení DR – C v ROWAN LEGAL.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, současnost
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (02/2024–dosud)

Společnost: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Pozice: Administrativní pracovník, zapisovatel (01/2023–dosud)