MENU
Rowan Legal
  • tomisek@rowan.legal

Jan Tomíšek vede brněnskou pobočku advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Věnuje se softwarovému právu, elektronickému podepisování a identifikaci, kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů a ochraně spotřebitele. Mimo oblast IT se specializuje na přípravu legislativy a stavební právo. Vedle působení v advokacii je externím doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde pravidelně vyučuje zejména témata softwarového práva a ochrany osobních údajů. Je držitelem ocenění Právník roku v kategorii Talent roku za rok 2016.

Jan je absolventem Právnické fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Kromě práva studoval kybernetickou bezpečnost a management. Je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E).

Klientům pomáhá s digitální transformací jejich podnikání – řadě klientů ze soukromého i veřejného sektoru poskytoval poradenství při jejich digitalizačních projektech, podílel se na přípravě legislativy upravující bankovní identitu a zpracoval legislativu pro digitalizaci stavebního řízení. Specializuje se také na přípravu a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace – vede tým, který v této oblasti poskytuje služby společnosti Bankovní identita, a.s. Klienty také podporuje v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, a to jak v každodenní agendě, tak při kontrolách a ve správních a soudních řízeních v této oblasti. V oblasti ochrany spotřebitele se specializuje na problematiku e-commerce. Klientům z oblasti IT vedle nastavování vztahů s jejich zákazníky poskytuje poradenství například při využívání open source software. Mimo oblast IT se intenzivně věnuje rekodifikaci stavebního práva.

Jan je spoluautorem unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu (C. H. Beck, 2016), prvního českého komentáře k GDPR (Wolters Kluwer, 2. vyd 2018) a první české učebnice práva informačních technologií (Wolters Kluwer, 2018). Pravidelně publikuje v odborných periodikách a vystupuje na domácích i mezinárodních konferencích se zaměřením na právo informačních technologií.

Pro skupinu Rockaway Capital zpracoval komplexní sadu vzorové dokumentace pro oblast ochrany osobních údajů pokrývající oblasti klientských vztahů, HR i vnitřních předpisů. Podílel se také na nastavení celkové strategie klienta v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedl tým poskytující právní podporu při implementaci nových pravidel ochrany osobních údajů u klientů Internet Mall, Heureka a Invia. Těmto klientům dále poskytuje průběžné poradenství v této oblasti.

Pro Komoru daňových poradců vypracoval metodiku určenou jednotlivým daňovým poradcům pro dosažení jejich souladu s GDPR, vč. školení k použití metodiky. Podílel se také na nastavení procesů ochrany osobních údajů pro samotnou Komoru.

Vedl tým zajišťující právní poradenství a zpracoval vzorových dokumentů v souvislosti s implementací nových pravidel ochrany osobních údajů pro předního českého přepravce a pro IT společnost zajišťující služby pro globální logistickou skupinu.

Ve spolupráci se společností TayllorCox vedl školení pro několik stovek budoucích pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Podílel se na analýze dopadů a následné implementaci GDPR pro přední českou energetickou společnost.

Klientovi Deufol dlouhodobě poskytuje podporu jeho aktivit v oblasti IT zahrnující široké spektrum právních služeb. Pro klienta například provedl analýzu využití open source nástrojů v jeho softwarových produktech a navazujících úprav v textech dostupných v rámci uživatelského rozhraní softwaru. Podílí se na nastavení strategie klienta v oblasti duševního vlastnictví a ošetření vztahů se zaměstnanci i jeho klíčovými obchodními partnery v oblasti IT, vč. řešení vzniklých sporů.

Pro výrobce hardware z oblasti telekomunikací zpracoval rozsáhlou analýzu souladu využití open source nástrojů v rámci firmwaru a samostatného softwaru klienta s příslušnými licenčními podmínkami, sestavil manuál pro vývojáře klienta ke vkládání příslušných open source licenčních podmínek v distribucích klientových produktů a zpracoval pro klienta nové licenční podmínky k jeho softwaru.

Pro klienta ČEZ zpracoval smluvní dokumentaci na pořízení významného informačního systému vč. pořízení souvisejícího hardwaru a zajištění následné podpory.

Podílí se na komplexním právním poradenství v oblasti ochrany software pro klienta Jetbrains, včetně řešení otázek souvisejících s využitím open source software.

Pro přední českou banku posuzoval nový systém autentizace klientů a autorizace platebních transakcí z hlediska požadavků na dokazování před Finančním arbitrem a z hlediska souhlasu s novou směrnicí o platebních službách.

Přední české bance poskytoval poradenství v souvislosti s inovativním portálem využívajícím nové funkcionality bankovních API dle směrnice PSD2.

Podílel se na vyjednávání, přípravě smlouvy a řešení regulatorních aspektů pro největší implementace cloudových služeb v českém finančním sektoru pro dvě přední banky.

Pro přední českou banku revidoval smluvní dokumentaci k nabídkovému řízení na jeden z největších projektů outsourcingu IT infrastruktury ve střední a východní Evropě.

Poskytoval právní podporu při tvorbě smluvní dokumentace na poskytování komplexního outsourcingu služeb z oblasti ICT v hodnotě několika stovek milionů korun za rok pro klienta T-Mobile Czech Republic a.s.

Podílí se na tvorbě smluvní dokumentace na pořízení informačního systému na řízení posádek včetně nákupu koncového hardwaru pro významnou energetickou společnost (2015–2016).

Vedl týmy při poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a licencování softwaru pro technologické start-upy v programu StarCube pořádaném Jihomoravským inovačním centrem (2015–2016).

Podílel se na analýze právních aspektů business model a zpracování obchodních podmínek pro start-up SkyPicker.com s.r.o. (2015).

Zpracovává studii legislativních aspektů pro Národní strategii elektronického zdravotnictví České republiky (2016).

Podílel se na poradenství pro přední českou telekomunikační společnost v oblasti analýzy big data (2016).

Poskytuje poradenství při zajišťování compliance v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací pro významnou stavební společnost působící v České republice a na Slovensku (2016).

Titul: Právo informačních technologií (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2018

Titul: GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) – Praktický komentář. 2., aktualizované vydání (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2018

Titul: Právo v síti. Průvodce právem na internetu
Vydavatel: C. H. Beck
Datum vydání: 07/2016

Titul: Office 365 v. Google Apps: data protection perspective
Vydavatel: Masaryk University Journal of Law and Technology
Datum vydání: 2015

Titul: Office 365 v. Google Apps: srovnání z hlediska ochrany osobních údajů
Vydavatel: Revue pro právo a technologie
Datum vydání: 2015

Titul: Licence při poskytování software jako služby
Vydavatel: Revue pro právo a technologie
Datum vydání: 2014

Titul: Software jako věc v režimu nového občanského zákoníku
Vydavatel: Revue pro právo a technologie
Datum vydání: 2014

Titul: Veřejné zakázky v IT: Na co si dát pozor při pořizování softwaru; Veřejné zakázky v praxi
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 2014

Titul: Právní aspekty služeb typu street view
Vydavatel: SVOČ 2012, Masarykova Univerzita
Datum vydání: 2012

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Období: doktorské studium, 2015–současnost
Obor studia: Právo informačních a komunikačních technologií

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Období: ukončeno 2015, obor Právo, titul Mgr., s vyznamenáním
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
Období: magisterské kombinované studium, ukončeno 2015, titul Ing.
Obor studia: Podniková ekonomie a management

Škola: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Období: navazující magisterské studium, ukončeno 2017
Obor Bezpečnost informačních technologií, specializace Kybernetická bezpečnost

Škola: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Období: ukončeno 2013
Obor studia: Počítačové systémy a zpracování dat, titul Bc.

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (07/2022 – současnost)
  • Managing Associate (10/2019 – 06/2022)
  • Advokát (07/2018 – 10/2019)
  • Koncipient (05/2015 – 06/2018)
  • Právní asistent (2013 – 05/2015)

Období: 2013 – současnost
Popis pracovní pozice: Poskytuje právní podporu specialistům ROWAN LEGAL zejména zpracováváním právních rešerší, přípravou materiálů pro další zpracování a sepisováním smluv