MENU
Rowan Legal
  • votrubec@rowan.legal

Jiří Votrubec je specialistou v oblasti veřejných investic s přesahem do práva ICT. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek, jakož i jakýmkoli subjektům při realizaci projektů souvisejících s oblastí ICT. Zaměřuje se zejména na komplexní projekty ve veřejném sektoru a poradenství v oblasti veřejných zakázek.

Jiří Votrubec má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích dokumentací ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, stavebnictví, vzdělávání apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to i s projekty spolufinancovanými z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a zkušenosti má také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Jiří Votrubec je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, jakož i v oblasti lektorské činnosti.

Poskytnul komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky a vyjednáním související smlouvy na komplexní full service vlaků metra M1 na trase metra C v hodnotě přesahující 7 miliard Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, na dodávku 50 částečně nízkopodlažních, 150 kloubových a 300  nízkopodlažních autobusů v hodnotě dosahující 3 miliardy Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související se zadáním veřejné zakázky zadavatele Severočeská vodárenská společnost a. s. na provádění stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace a objekty na nich) na území Ústeckého a Libereckého kraje v hodnotě 2,3 miliardy Kč bez DPH.

Vyhotovil zadávací podmínky (včetně závazného návrhu smlouvy) veřejné zakázky zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, na zhotovení a dodávky jízdenkových automatů a poskytování souvisejících služeb, jejíž předpokládaná hodnota činila 165.000.000,- Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“ zadavatele Česká republika – Ministerstvo zemědělství, s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Služby ICT provozu MZe 2012-2013“ zadavatele Česká republika – Ministerstvo zemědělství, s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Systém vzdělávání v programovém období 2007-2013“ zadavatele Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, s hodnotou přesahující 150 mil. Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“ zadavatele Národní knihovna České republiky, s hodnotou bezmála 200 mil. Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky „Replacement of the Main System“ zadavatele Řízení letového provozu České republiky, zadávané v soutěžním dialogu a následně v jednacím řízení s uveřejněním, které byly realizovány kompletně v anglickém jazyce, s hodnotou bezmála 1 mld. Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“ zadavatele Česká televize, zadávané v soutěžním dialogu a s hodnotou okolo 200 mil. Kč bez DPH.

Poskytnul právní služby související se zadáváním veřejné zakázky „Komplexní outsourcing ICT“ zadavatele Krajská zdravotní, zadávané v otevřeném řízení s hodnotou více než 3 mld. Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky „Vytvoření a implementace základu jednotné technologické platformy včetně identity managementu, platformy pro vytěžování dat a napojení na základní registry veřejné správy“ zadavatele Koordinační středisko pro resortní zdravotnické a informační systémy, zadávané v otevřeném řízení, s hodnotou okolo 100 mil. Kč bez DPH.

Poskytnul komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky „2b – Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry“ zadavatele Koordinační středisko pro resortní zdravotnické a informační systémy, s hodnotou okolo 100 mil. Kč bez DPH, včetně realizace následných minitendrů.

Poskytnul komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky „Zajištění samostatných geodetických služeb v rámci činnosti SPÚ“ zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, zadávané v otevřeném řízení s hodnotou více než 100 mil. Kč bez DPH, rozdělené na 13 částí.

Titul: Hodnocení funkčního prototypu SW/IS (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 05/2018

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2016

Titul: Vázanost uchazeče podanou nabídkou
Vydavatel: Právní rádce č. 10/2014
Datum vydání: 10/2014

Titul: Využití rámcových smluv při zadávání veřejných zakázek na pořízení zdravotnického materiálu
Vydavatel: Zdravotnické fórum č. 12/2012
Datum vydání: 12/2012

Titul: Podešva V., Olík M., Janoušek M., Stránský J .: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář. 2. vydání
Vydavatel: Wolters Kluwer CR, inc.
Datum vydání: 2011

Titul: Podešva V., Olík M., Janoušek M., Stránský J .: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář po novele provedené zákonem č. 55/2012 Sb., elektronická verze do ASPI
Vydavatel: ASPI

Titul: Velmi diskutovaný paragraf zákona o veřejných zakázkách
Vydavatel: Moderní obec č. 11/2010
Datum vydání: 11/2010

Titul: Kvazikoncese a praktické aspekty jejich zadávání
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 04/2009

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (10/2019 – současnost)
  • Managing Associate (4/2019 – 9/2019)
  • Senior Associate (01/2015 – 4/2019)
  • Associate (06/2014 – 12/2014)
  • Junior Lawyer (07/2010 – 05/2014)
  • Paralegal (10/2008 – 06/2010)

Období: 10/2008 – současnost
Popis pracovní pozice: Specialista v oblasti veřejných investic s přesahem do práva ICT. Poskytuje komplexní právní poradenství