MENU
Rowan Legal
  • travnickova@rowan.legal

Kristýna Trávníčková poskytuje právní služby klientům ROWAN LEGAL v oblasti veřejných zakázek a správního práva. Podílí se na právním poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak dodavatelům, a to zejména při posuzování a hodnocení nabídek a navazujících procesních kroků.

V rámci této specializace se Kristýna zabývá zejména tvorbou právních analýz, zpracováním zadávacích podmínek, tvorbou smluvních dokumentací a administrací zadávacích řízení. Kristýna Trávníčková též poskytuje dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek. Kristýna se podílela na poskytování právní podpory v mnoha významných projektech, zejména z oblasti ICT, stavebnictví, vodohospodářského majetku či dopravy. Kristýna má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při obhajobě zájmů zadavatelů i uchazečů v procesu zadávání veřejných zakázek, zejména pak při zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví. Kristýna je též aktivní v publikační činnosti.

Podílela se na přípravě zadávacího řízení a právním poradenství pro zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na údržbu, opravy a investiční činnost do distribuční soustavy v rámci elektrizační sítě v hodnotě více než 1 mld. Kč bez DPH pro klienta E.ON Distribuce a.s.

Podílela se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na provoz a rozvoj systémů SAP v hodnotě cca 150 mil. Kč bez DPH vč. poskytování právního poradenství při zadávání veřejné zakázky pro klienta Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Podílela se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na geotechnický monitoring a pasportizaci v hodnotě cca 120 mil. Kč bez DPH při zadávání veřejné zakázky pro klienta Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Podílela se na přípravě zadávací a kvalifikační dokumentace veřejné zakázky na Národní informační kulturní portál Czechiana v hodnotě cca 150 mil. Kč bez DPH vč. poskytování právního poradenství při zadávání veřejné zakázky pro klienta Ministerstvo kultury.

Podílela se na poskytování komplexního právního poradenství České republice – Ministerstvu práce a sociálních věcí jako zadavateli jednotlivých veřejných zakázek na implementaci jednotlivých systémů tvořících Jednotný informační systém práce a sociálních věcí (JISPSV) v souvislosti se zadáváním těchto veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou v souhrnu přesahující 1 mld. Kč bez DPH.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2022
Obor studia: Program Master of Laws, právo informačních a komunikačních technologií

Škola: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2017
Obor studia: Finance

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2015
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Of Counsel (03/2021–současnost)
  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (03/2018–02/2021)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Odborný referent v odboru druhostupňového rozhodování veřejných zakázek a tajemník rozkladové komise předsedy ÚOHS (05/2016–02/2018)

Společnost: DRV Legal, s. r. o., advokátní kancelář
Pozice:

  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (06/2015–04/2016)
  • Právní asistent (01/2014–04/2015)

Společnost: Advokátní kancelář Mgr. Nádeníčka
Pozice: Právní asistent (04/2014–02/2015)