MENU
Rowan Legal
  • travnickova@rowan.legal

Kristýna Trávníčková poskytuje právní služby klientům ROWAN LEGAL v oblasti veřejných zakázek a správního práva. Podílí se na právním poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak dodavatelům, a to zejména při posuzování a hodnocení nabídek a navazujících procesních kroků.

V rámci této specializace se Kristýna zabývá zejména tvorbou právních analýz, zpracováním zadávacích podmínek, tvorbou smluvních dokumentací a administrací zadávacích řízení. Kristýna též poskytuje dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek. Kristýna má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při obhajobě zájmů zadavatelů i uchazečů v procesu zadávání veřejných zakázek, zejména pak při zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví.

Podílela se na přípravě zadávacího řízení a právním poradenství pro zadavatele v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky na údržbu, opravy a investiční činnost do distribuční soustavy v rámci elektrizační sítě v hodnotě více než 1 mld. Kč bez DPH pro klienta E.ON Distribuce a.s.

Podílela se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na provoz a rozvoj systémů SAP v hodnotě cca 150 mil. Kč bez DPH vč. poskytování právního poradenství při zadávání veřejné zakázky pro klienta Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Podílela se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na geotechnický monitoring a pasportizaci v hodnotě cca 120 mil. Kč bez DPH při zadávání veřejné zakázky pro klienta Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Podílela se na přípravě zadávací a kvalifikační dokumentace veřejné zakázky na Národní informační kulturní portál Czechiana v hodnotě cca 150 mil. Kč bez DPH vč. poskytování právního poradenství při zadávání veřejné zakázky pro klienta Ministerstvo kultury.

Podílela se na poskytování komplexního právního poradenství České republice – Ministerstvu práce a sociálních věcí jako zadavateli jednotlivých veřejných zakázek na implementaci jednotlivých systémů tvořících Jednotný informační systém práce a sociálních věcí (JISPSV) v souvislosti se zadáváním těchto veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou v souhrnu přesahující 1 mld. Kč bez DPH.

Podílela se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na výstavbu metra D v hodnotě cca 10 mld. Kč bez DPH při zadávání veřejné zakázky pro klienta Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Podílela se na poskytování právní podpory Ředitelství silnic a dálnic ČR při přípravě rozhodnutí o námitkách a následně v rámci řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci rozličných veřejných zakázek.

Podílela se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na zajištění cloudových nástrojů pro Českomoravskou rozvojovou a záruční banku a.s.

Podílela se na zpracování komplexního stanoviska na posouzení vzájemných vztahů provázaných společností a možnosti zadávání veřejných zakázek pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s.

Titul: Formalismus už není v módě aneb co bychom v novele rádi viděli
Vydavatel: Veřejné zakázky č. 3/2020
Datum vydání: 2020

Titul: Nová skrytá diskriminace – umíme se jí bránit?
Vydavatel: Veřejné zakázky č. 2/2019, spoluautor
Datum vydání 2019

Titul: Vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost dle § 48 odst. 5 s důrazem na písm. d) ZZVZ
Vydavatel: Veřejné zakázky č. 1/2019, spoluautor
Datum vydání: 2019

Titul: Hodnocení funkčního prototypu SW/IS
Vydavatel: Veřejné zakázky č. 5/2018, spoluautor
Datum vydání: 2018

Titul: Předběžné tržní konzultace, dobrý sluha, ale zlý pán
Vydavatel: Veřejné zakázky č. 3-4 /2018, spoluautor
Datum vydání: 2018

 

 

 

Vzdělání

Škola: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Období: ukončeno 2017 složením státní zkoušky a obhajobou diplomové práce
Obor studia: Finance, titul Ing.

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Období: ukončeno 2015 složením státní zkoušky a obhajobou diplomové práce)
Obor studia: Právo a právní věda, titul Mgr.

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Of Counsel (03/2021 – současnost)
  • Junior Lawyer (03/2018 – 02/2021)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: odborný referent v odboru druhostupňového rozhodování veřejných zakázek a tajemník rozkladové komise předsedy ÚOHS
Období:05/2016–02/2018

Společnost: DRV Legal, s. r. o., advokátní kancelář
Pozice:

  • Advokátní koncipient, 08/2015–04/2016
  • právní asistent, 01/2014–04/2015

Společnost: Advokátní kancelář Mgr. Nádeníčka
Pozice: právní asistent
Období: 04/2014-02/2015