MENU
Rowan Legal
  • cap@rowan.legal

Michal Čáp je advokát (2012) spolupracující s ROWAN LEGAL. Michal se specializuje na oblast řešení sporů, zejména mezinárodní arbitráže (obchodní a investiční) včetně různých mimosoudních řešení. Michal rovněž zastupuje klienty před českými soudy (obchodní i správní) a před příslušnými orgány (např. Česká národní banka, orgány životního prostředí atd.). Michal se také zaměřuje na sportovní právo, má zejména zkušenosti v zastupování sportovců v dopingových případech. Michal získal titul LLM (Arbitration & Dispute Resolution) na University of Hong Kong (2014). Svůj první magisterský titul (Mgr.) má z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2009).

Michal je členem Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb) a byl místopředsedou (Vice-Chair) evropské sekce CIArb (2018–2020). Michal je rovněž členem Komise pro mezinárodní arbitráž ICC Česká republika. Michal Čáp je uveden v žebříčku Arbitration Future Leaders 2017 až 2022, společně organizovaném Who’s Who Legal a GAR (Global Arbitration Review).

Michal je zapsán na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (již působil jako člen rozhodčího senátu i jako jediný rozhodce), VIAC (Vídeň) a Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA). Dále je členem Sboru rozhodců Fotbalového asociace České republiky (působil již jako jediný rozhodce a také předseda rozhodčího senátu, stejně jako člen odvolacího senátu) a je také členem AFIA (Asia-Pacific Forum for International Arbitration). Michal dříve získal zkušenosti v oblasti offshore jurisdikcí. Byl rovněž stážistou mezinárodních rozhodčích institucí (HKIAC, ICC v Hongkongu, kde žil v letech 2011 až 2015 a nyní opět od roku 2019). V neposlední řadě Michal na téma mezinárodního řešení sporů publikuje a přednáší. Dříve pracoval jako advokátní koncipient v předních mezinárodních kancelářích v Praze se zaměřením převážně na oblast práva nemovitostí (transakce), obchodní právo a M&A. Těmto oblastem se vedle svého hlavního zaměření, mezinárodního řešení sporů, věnuje v ROWAN LEGAL i nadále.

 

Zastupoval řadu klientů (převážně na straně žalobce) u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky („Rozhodčí soud“) v obchodních sporech zejména ze smluv o dílo či JV Agreements.

Rozhodoval (jako člen senátu či jediný rozhodce) spory u Rozhodčího soudu zahrnující mj. nájemní smlouvy a nezaplacené nájemné. Dále Michal vystupoval jako de facto sekretář senátu (tribunal secretary) v desítkách případů, zejména pak u Rozhodčího soudu, včetně přípravy procesních rozhodnutí.

Ve spoluvedení týmu poskytujícího právní stanovisko klientovi k jeho investicím (investor – stát), rozhodčí řízení proti státu v oblasti střední a východní Evropy.

Zastupoval klienta (českou banku) v řízení, v němž se žalobce (neúspěšný žalovaný v rozhodčím řízení) snažil dosáhnout zrušení rozhodčího nálezu dosahujícího hodnoty téměř 5 mil. EUR, včetně podání k Nejvyššímu soudu ČR, který platnost předchozího rozhodčího nálezu potvrdil.

Vede tým řešící sporovou agendu klienta, největší vodárenské skupiny ve region Střední Evropy, včetně vyjednávání o mimosoudním řešení.

Poskytuje právní konzultace mezinárodním finančním společnostem – řešení sporů s konkurencí, zákazníky a bývalými zaměstnanci (včetně prevence těchto sporů). Navíc poskytuje obecné právní poradenství a zastupuje klienty v různých fázích řízení před orgány veřejné správy (zejména před Českou národní bankou) a zajišťuje poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení.

Poskytoval právní poradenství klientovi ohledně pronájmu nebytových prostor v Praze, včetně vyjednávání dohody o narovnání.

Poskytuje právní poradenství bance a/nebo pojišťovně ohledně financování vývozu: nejrůznější analýzy a právní názory, často zahrnuje cizí prvek (včetně koordinace se spolupracujícími globálními advokátními kancelářemi).

Poskytuje právní poradenství asijské bance v souvislosti s posouzením platnosti zajišťovací dokumentace včetně posouzení případných kroků, které by asijský věřitel mohl mít vůči české cílové společnosti.

Klíčový člen týmu zastupujícího klienta, majícího významné postavení v oblasti nakládání s odpady, ve stovkách správních řízení, desítkách správních žalob a též při nejrůznějších (předžalobních) jednáních s jeho dodavateli či smluvními partnery.

V současné době zastupuje sportovkyni v dopingovém případě u příslušné sportovní federace, včetně podání u Rozhodčí komise Českého olympijského výboru (ČOV).

Součástí týmu, který úspěšně zastupoval Matěje Tótha, slovenského zlatého olympijského vítěze v chůzi, v disciplinárním řízení před Disciplinární komisí Slovenského atletického svazu, týkajícího se nařčení IAAF o použití krevního dopingu (biometrický pas atleta).

Zastupoval českého automobilového závodníka ve všech třech stupních (disciplinární komise, odvolací komise a Rozhodčí komise Českého olympijského výboru) řízení souvisejícím s podezřením o užívání zakázaných látek sportovcem.

Zastupuje několik klientů (žalobců i žalovaných) v soudních / rozhodčích řízeních souvisejících s vymáháním jejich obchodních pohledávek, včetně nekalosoutěžní ochrany (nedávno jeho tým uspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu).

Podílel se na poradenství českému mobilnímu operátorovi v jeho sporu s jeho údajným dodavatelem služeb.

Jménem anglické farmaceutické společnosti vyjednával narovnání a dohodu o splátkách s přímou vykonatelností s dlužníkem, českou společností.

Poskytoval právní poradenství významné české IT společnosti ohledně hrozících multi jurisdikčních sporů a také se podílel na úpravě její vzorové smluvní dokumentace.

Podílel se na akvizicích i prodejích různých společností, ať už v České republice, tak i v zahraničí (Maďarsko, USA atp.).

Zastupoval asijského finančního brokera v řízení podle trestního řádu o obstavení jejich účtů v České republice.

Poskytoval klientovi, fyzické osobě – investorovi, poradenství při vyjednávání s dodavateli a zhotoviteli jeho nemovitosti, sporná práva a povinnosti stran byly vyřešeny dohodou o narovnání.

Nad rámec své sporové agendy se Michal věnuje právním vztahům k nemovitostem, zastupuje jak prodávající, tak kupující, a připravuje / reviduje budoucí smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově. Obdobně poskytuje poradenství ohledně pronájmu nemovitostí, resp. zřizování věcných břemen (se zaměřením na vodohospodářskou infrastrukturu, včetně dalších souvisejících sporů).

Spoluautor české kapitoly v publikaci „Investment Arbitration in Central and Eastern Europe (Investiční arbitráž ve střední a východní Evropě), Elgar publishing, main editor: Dr Csongor Nagy, vydáno podzim 2019

Článek Nové možnosti rozhodčího řízení v Hongkongu, Lidové noviny, červenec 2019

Přednášející na ICC YAF: Psychologie rozhodování v mezinárodních rozhodčích řízeních, Varšava, Polsko, květen 2019

Přednášející, předseda panelu (a spoluorganizátor události): The Future of Investment Arbitration in Europe in the Wake of Achmea, for Better or for Worse…, každoroční konference pořádaná CIArb (Chartered Institute of Arbitrators, evropská větev, Praha (Česká republika), duben 2019

Přednášející, předseda panelu (a spoluorganizátor události): The good, the bad, and the ugly. What has arbitration done for you?, ICC Prague Arbitration Day 2019, Praha (Česká republika), březen 2019

ICC Prague Arbitration Day 2018 – Příležitosti a výzvy pro arbitráže v našem regionu, Právní rádce, březen 2018, spoluautor s M. Olíkem

Pravidla rozhodčího řízení ICC (aktualizace 2017), Zrychlení řízení; přednáška na ICC Česká republika, říjen 2017, spolu s M. Olíkem

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát / Senior Associate
Období: 09/2015 – současnost

Společnost: Harney Westwood & Riegels
Pozice: Paralegal / Právní asistent
Období: 05/2012–10/201

Společnost: CMS Cameron McKenna
Pozice: Advokátní koncipient
Období: 09/2010–08/2011

Společnost: Clifford Chance
Pozice: Advokátní koncipient
Období: 09/2009–09/2010