MENU
Rowan Legal
  • cap@rowan.legal

Michal je advokát (od 2012) specializující se na oblast řešení sporů, zejména mezinárodní arbitráže (obchodní a investiční). Zastupuje rovněž klienty před českými soudy (civilními i správními) a před správními orgány. Michal Čáp je činný rovněž jako rozhodce v obchodních sporech i sportovních kauzách. Získal titul LL.M. (Arbitration & Dispute Resolution) na University of Hong Kong (2014).

Michal je zapsán (a jako rozhodce aktivně působí) na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, dále je také zapsán u HKIAC (Hong Kong), VIAC (Vídeň) a SCIA (Shenzhen). Je členem Sboru rozhodců Fotbalového asociace České republiky.

V červnu 2022 byl jmenován sekretářem Národního rozhodčího soudu pro sport, zřízeném při Národní sportovní agentuře, který rozhoduje spory v souvislosti s dopingem na území České republiky. V této své funkci má na starosti management všech případů i fungování instituce zejména po právní stránce.

Michal Čáp je uveden v žebříčku Arbitration Future Leaders 2017 až 2023 (Who’s Who Legal a Global Arbitration Review), pro rok 2023 jako jediný Čech (non-partners list).

Zastupoval řadu klientů (převážně na straně žalobce) u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky („Rozhodčí soud“) v obchodních sporech zejména ze smluv o dílo či JV Agreements.

Rozhodoval (jako člen senátu či jediný rozhodce) spory u Rozhodčího soudu zahrnující mj. nájemní smlouvy a nezaplacené nájemné. Dále Michal vystupoval jako de facto sekretář senátu (tribunal secretary) v desítkách případů, zejména pak u Rozhodčího soudu, včetně přípravy procesních rozhodnutí.

Ve spoluvedení týmu poskytujícího právní stanovisko klientovi k jeho investicím (investor – stát), rozhodčí řízení proti státu v oblasti střední a východní Evropy.

Zastupoval klienta (českou banku) v řízení, v němž se žalobce (neúspěšný žalovaný v rozhodčím řízení) snažil dosáhnout zrušení rozhodčího nálezu dosahujícího hodnoty téměř 5 mil. EUR, včetně podání k Nejvyššímu soudu ČR, který platnost předchozího rozhodčího nálezu potvrdil.

Vede tým řešící sporovou agendu klienta, největší vodárenské skupiny ve region Střední Evropy, včetně vyjednávání o mimosoudním řešení.

Spoluautor české kapitoly v publikaci „Investment Arbitration in Central and Eastern Europe“ (Investiční arbitráž ve střední a východní Evropě), Elgar publishing, vedoucí editor: Dr Csongor Nagy, vydáno podzim 2019

Arbitration Future Leaders 2017–2023 (žebříček Who’s Who Legal a Global Arbitration Review), pro rok 2023 jako jediný Čech (non-partners list)

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: The University of Hong Kong, 2014
Obor studia:  LL.M. (Arbitration & Dispute Resolution)

Škola: University of Turku (Finsko), 2007
Obor studia: Roční pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus, Diploma in International Commercial Law

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Senior Associate (04/2018–současnost)
  • Associate (09/2015–03/2018)

Společnost: Harney Westwood & Riegels (Hongkong)
Pozice: Paralegal (05/2012–10/2012)

Společnost: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Pozice: Advokátní koncipient / Junior Lawyer (09/2010–08/2011)

Společnost: Clifford Chance
Pozice: Advokátní koncipient / Junior Lawyer (09/2009–09/2010)

Společnost: Konečná & Zacha (dříve Konečná & Šafář)
Pozice:

  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (03/2009–09/2009)
  • Paralegal (09/2007–02/2009)

Společnost:  Tylor Wessing (dříve e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola)
Pozice: Paralegal (09/2004–03/2006)