MENU
Rowan Legal
  • nulicek@rowan.legal

Michal Nulíček se zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva ochrany osobních údajů, IT a IP, jakož i v oblasti soutěžního práva, compliance a všech oblastech regulace. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů automotive, IT, telekomunikací, on-line služeb, finančních služeb a energetiky.

Michal má zkušenosti se zastupováním klientů před českými regulátory, jinými úřady a soudy (včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu), ale též před soudy evropskými. Hodnota sporů, ve kterých Michal zastupoval klienty, dosahuje desítek miliard Kč.

Michal je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je členem a certifikovaným rozhodcem The Chartered Institute of Arbitrators (FCIarb).

Michal Nulíček je častým řečníkem na lokálních i mezinárodních konferencích, je vedoucím autorem prvního českého komentáře k GDPR, komentáře k českému Zákonu o zpracování osobních údajů (obojí vyšlo u Wolters Kluwer) a spoluautorem řady dalších publikací. Michal je členem IAPP (mezinárodní asociace pro ochranu osobních údajů), Spolku pro ochranu osobních údajů a mezinárodně certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E). Michal je rovněž členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytoval právní poradenství v souvislosti s implementací GDPR největší pojišťovací skupině v ČR, největší e-commerce skupině, druhé největší softwarové společnosti, největší mezinárodní přepravní společnosti, jednomu ze tří největších poskytovatelů firemních benefitů a mnoha dalším subjektům. Řadě klientů radí v souvislosti s kontrolami Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytoval poradenství společnosti ALSTOM v souvislosti s údajným protisoutěžním jednáním a zastupoval tohoto klienta před českými i evropskými soudy v souvislosti s údajným „GIS kartelem“. Pro klienta dosáhl zrušení rekordní pokuty ve výši stovek milionů Kč.

Poskytoval poradenství druhé nejvýznamnější softwarové společnosti v souvislosti s novým nastavením jejích distribučních vztahů v ČR i v zahraničí.

Podílel se na vyjednávání, přípravě smlouvy a řešení regulatorních aspektů při největší české implementaci cloudových služeb pro nejvýznamnější českou banku.

Poskytoval poradenství řadě mezinárodních farmaceutických společností v souvislosti s regulatorními aspekty uvádění jejich výrobků na trh a v souvislosti s klinickými hodnoceními a nastavením souvisejících smluvních vztahů.

Úspěšně zastupoval významnou polskou petrochemickou společnost ve sporu o zrušení rozhodčího nálezu ve výši 17 mld. Kč.

Poskytoval poradenství významnému mezinárodnímu výrobci turbín v souvislosti s regulací dovozu a vývozu jeho výrobků, tohoto klienta rovněž úspěšně zastupoval před českými celními orgány ve sporu o doplatek ve výši stovek milionů USD.

Praktický komentář: Zákon o zpracování osobních údajů (Wolters Kluwer, 2019)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) – Praktický komentář – 2. aktualizované vydání, Wolters Kluwer, Praha květen 2018, vedoucí autor

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) – Praktický komentář, Wolters Kluwer, Praha červen 2017, vedoucí autor

Novinky v ochraně osobních údajů (videorozhovor), EPRAVO.CZ, červenec 2016

ASPI Navigátor Rozhodčí řízení, 2015, spoluautor

The Legal 500 EMEA 2023 – Leading lawyer TMT, IP

Chambers and Partners Europe 2023 – Ranked lawyer – Compliance (Band 2), TMT (Band 2)

The Legal 500 EMEA 2022 – Leading lawyer TMT, IP

Chambers and Partners Europe 2022 – Ranked lawyer – Compliance (Band 2), TMT (Band 2)

The Legal 500 EMEA 2021 – Leading lawyer TMT, IP

Chambers and Partners Europe 2021 – Ranked lawyer – Compliance (Band 2), TMT (Band 2)

The Legal 500 EMEA 2020 – Leading lawyer TMT, IP

Chambers and Partners Europe 2020 – Ranked lawyer – Compliance (Band 2), TMT (Band 3)

The Legal 500 EMEA 2019 – Leading lawyer TMT, IP

Chambers and Partners Europe 2019 – Ranked lawyer – TMT (Band 3)

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2004
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Cardiff University, Faculty of Law, 2004
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Central European University, 2004
Obor studia: Právo mezinárodního obchodu

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner (09/2014–současnost)

Společnost: Hogan Lovells LLP
Pozice: Advokát a Senior Associate (09/2004–07/2014)