MENU
Rowan Legal
  • nulicek@rowan.legal

Michal Nulíček se zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva IT, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví, jakož i v oblasti soutěžního práva, compliance a všech oblastech regulace. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, telekomunikací, on-line služeb, finančních služeb a energetiky.

Michal má zkušenosti se zastupováním klientů nejen před českými regulátory, jinými úřady a soudy (včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu), ale též před soudy evropskými. Hodnota sporů, ve kterých Michal zastupoval klienty, dosahuje desítek miliard Kč.

Michal Nulíček získal právnické vzdělání i v Anglii a na Středoevropské univerzitě v Budapešti, profesně před svým nástupem do ROWAN LEGAL působil 10 let v mezinárodní advokátní kanceláři Hogan Lovells.

Michal je častým řečníkem na lokálních i mezinárodních konferencích, je vedoucím autorem prvního českého komentáře k GDPR, komentáře k českému Zákonu o zpracování osobních údajů (obojí vyšlo u Wolters Kluwer) a spoluautorem řady dalších publikací. Michal je členem IAPP, mezinárodní asociace pro ochranu osobních údajů, a certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E).

Poskytoval právní poradenství v souvislosti s implementací GDPR největší pojišťovací skupině v ČR, největší e-commerce skupině, druhé největší softwarové společnosti, největší mezinárodní přepravní společnosti, jednomu ze tří největších poskytovatelů firemních benefitů, a mnoha dalším subjektům. Řadě klientů radí v souvislosti s kontrolami Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytoval poradenství společnosti ALSTOM v souvislosti a údajným protisoutěžním jednání a zastupoval tohoto klienta před českými i evropskými soudy v souvislosti s údajným „GIS kartelem“. Pro klienta dosáhl před zrušení rekordní pokuty ve výši stovek milionů Kč.

Poskytoval poradenství druhé nejvýznamnější softwarové společnosti v souvislosti s novým nastavením jejích distribučních vztahů v ČR i v zahraničí.

Podílel se na vyjednávání, přípravě smlouvy a řešení regulatorních aspektů při největší české implementaci cloudových služeb pro nejvýznamnější českou banku.

Poskytoval poradenství řadě mezinárodních farmaceutických společností v souvislosti s regulatorními aspekty uvádění jejich výrobků na trh a v souvislosti s klinickými hodnoceními a nastavením souvisejících smluvních vztahů.

Úspěšně zastupoval významnou polskou petrochemickou společnost ve sporu o zrušení rozhodčího nálezu ve výši 17 mld. Kč.

Poskytoval poradenství významnému mezinárodnímu výrobci turbín v souvislosti s regulací dovozu a vývozu jejich výrobků, tohoto klienta rovněž úspěšně zastupoval před českými celními orgány ve sporu o doplatek ve výši stovek milionů USD.

Titul: Praktický komentář: Zákon o zpracování osobních údajů
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2019

Titul: GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů- 2. vydání, vedoucí autor
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2018

Titul: GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, vedoucí autor
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2017

Titul: ASPI Navigator – Rozhodčí řízení, spoluautor
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2015

Název: Legal 500, Leading Lawyer (TMT, IP)
Datum: 2020

Název: Chambers & Partners Europe 2019 – Ranked lawyer / Compliance (Band 2), TMT (Band 3)Datum:2019

Název: Legal 500, Leading Lawyer (TMT)
Datum: 2019

Název: Chambers & Partners Europe 2019 – Ranked lawyer /  TMT (Band 3)
Datum:2019

 

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: ukončeno 2004 obhajobou diplomové práce
Obor studia: právo a právní věda

Škola: Cardiff University, Faculty of Law
Období: 2003–2004
Obor studia: právo a právní věda

Škola: Central European University, LL.M.
Období: 2004
Obor studia: právo mezinárodního obchodu

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner
Období: 09/2014 – současnost
Popis pracovní pozice: Specialista na právní poradenství v oblasti korporátního a komerčního práva, soutěžního práva a regulace, IPMT a ochrany osobních údajů. Zastupování klientů v rozhodčích a soudních sporech

Společnost: Hogan Lovells LLP
Pozice: Advokát a Senior Associate
Období: 09/2004 – 07/2014