Rowan Legal
  • nulicek@rowan.legal

Michal Nulíček se specializuje na právní poradenství v oblasti korporátního a komerčního práva, soutěžního práva a regulace, IPMT a ochrany osobních údajů. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v rozhodčích a soudních sporech.

Michal získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Cardiff University, kde se věnoval zejména studiu anglického common law. Následně absolvoval postgraduální studium mezinárodního obchodního práva na prestižní Středoevropské univerzitě, které zakončil jako nejlepší student ročníku a získal titul LL.M.

Profesně před svým nástupem do kanceláře ROWAN LEGAL působil Michal Nulíček 10 let v mezinárodní advokátní kanceláři Hogan Lovells, a to na pozici seniorního advokáta.

Michal se podílí na komplexních českých a mezinárodních akvizičních transakcích a na mezinárodních transakcích a právním poradenství v oblasti soutěžního, insolvenčního a regulatorního práva.

Michal Nulíček má zkušenosti se zastupováním klientů nejen před českými úřady a soudy (včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu), ale též před soudy evropskými. Hodnota sporů, ve kterých Michal zastupoval své klienty, dosahuje několika desítek miliard Kč.

Michal je mimo jiné velice aktivní v publikační činnosti, podílel se např. na tvorbě Navigátora pro rozhodčí řízení, vydaném vydavatelstvím ASPI.

Michal je taktéž rozhodcem pro spotřebitelské spory, zapsaným u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Poskytoval poradenství společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ohledně korporátních aspektů souvisejících s projektem zajištění správy a provozování její vodohospodářské infrastruktury po roce 2020.

Poskytoval poradenství významnému polskému leteckému přepravci v souvislosti s uzavřením smlouvy o nákupu a následném pronájmu ART letadel od Českých aerolinií, včetně jednání s Úřadem pro civilní letectví.

Zastupoval společnost Alstom v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Krajským soudem, Nejvyšším soudem, Ústavním soudem, Evropským soudním dvorem v řízeních o údajném kartelu. Rekordní pokuta ve výši cca 1 mld. Kč byla zrušena rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.

Zastupoval českou dceřinou společnost významného výrobce nákladních automobilů v souvislosti s řízením před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ohledně možného zneužití dominantního postavení.

Poskytoval poradenství významné celosvětové bance ohledně správy pohledávek klientů a souvisejících otázek ochrany osobních údajů.

Poskytoval poradenství skupině Alstom ohledně ochrany osobních údajů, zavedení whisle blowing programu a souvisejících regulatorních požadavků, zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Poskytoval poradenství významné celosvětové bance ohledně merchant acquirer procesu, ohledně analýzy statutu jednotlivých zúčastněných společností dle české úpravy ochrany osobních údajů,  přípravy a revize související dokumentace.

Zastupoval polskou petrochemickou společnost ve sporu s nejvýznamnějším českým koncernem z oblasti chemie, zemědělství a z potravinářství, ve sporu o zrušení rozhodčího nálezu v hodnotě přes 17 mld. Kč. V roce 2014 rozhodnuto ve prospěch klienta.

Titul: Praktický komentář: Zákon o zpracování osobních údajů
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2019

Titul: GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů- 2. vydání, vedoucí autor
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2018

Titul: GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, vedoucí autor
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2017

Titul: ASPI Navigator – Rozhodčí řízení, spoluautor
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2015

Název: Chambers & Partners Europe 2018 – Ranked lawyer / TMT (Band 3)
Datum:2019

Název: Legal 500, Leading Lawyer (TMT)
Datum: 2019

 

 

 

Vzdělání

Škola: Central European Unviersity
Obor studia: Právo mezinárodního obchodu

Škola: Cardiff University, Faculty of Law

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner
Období: 09/2014 – současnost
Popis pracovní pozice: Specialista na právní poradenství v oblasti korporátního a komerčního práva, soutěžního práva a regulace, IPMT a ochrany osobních údajů. Zastupování klientů v rozhodčích a soudních sporech

Společnost: Hogan Lovells LLP
Pozice: Advokát a Senior Associate
Období: 09/2004 – 07/2014