Rowan Legal
  • zabransky@rowan.legal

Petr Zábranský je advokátem od začátku roku 2018 a v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL působí na pozici Senior Associate se specializací na sporovou agendu, a to jak v řízení před obecnými soudy, tak v rámci arbitráží, dále na insolvence, správní právo a trestní právo, a zčásti rovněž na ochranu osobních údajů.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Petr působil více než pět let v pražské advokátní kanceláři, kde získával zkušenosti v širokém spektru právních odvětví a kromě smluvní agendy se věnoval zastupování klientů před soudy, včetně insolvenčních řízení.

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, při jejímž studiu byl zapojen do stáží na soudech.

Vede právní tým a zastupuje klienta, státní podnik, ve sporech souvisejících s nemovitým majetkem.

Podílí se na zastupování klienta jako žalobce a žalovaného ve dvojici sporů o zaplacení částky přesahující 100 milionů Kč a v souvisejících sporech, a to v souvislosti s vývojem a implementací informačního systému.

Zastupuje klienta, reklamní společnost, ve sporu o zaplacení částky přesahující 10 milionů korun z titulu nezaplacené odměny za poskytnuté marketingové služby.

Poskytoval poradenství klientovi v souvislosti se sporem o hodnotu jeho obchodního podílu, která byla odhadována na více než 10 milionů Kč.

Úspěšně zastupoval klienta, soukromou vysokou školu, ve správním řízení o omezení akreditace.

Je součástí týmu, který poskytuje právní služby významnému poskytovateli hostingových služeb v jeho sporech s organizacemi zastupujícími vlastníky autorských práv.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát
Období: 01/2018 – současnost

Společnost: AK Mgr. Iva Siegela
Pozice:

  • Koncipient (04/2014 – 12/2017)
  • Právní asistent (05/2012-03/2014)