MENU
Rowan Legal
  • stursova@rowan.legal

Simona Mlýnek Štursová je daňovým poradcem spolupracujícím s ROWAN LEGAL. Simona se specializuje převážně na oblast daňového a korporátního práva. Má zkušenosti s daňovými, účetními a korporátními aspekty fúzí a akvizicí. Simona se dále věnuje poradenské činnosti především v oblasti daně z příjmů právnických osob a dále v oblasti daně z příjmů fyzických osob, DPH a majetkových daní.

Simona je od roku 2015 členem Komory daňových poradců České republiky a je přihlášena k Etickému kodexu Komory daňových poradců České republiky a ke Kontinuálnímu profesnímu vzdělávání.

Simona dříve pracovala v mezinárodní poradenské společnosti spadající do velké čtyřky a dále v předních českých poradenských společnostech.

Dlouhodobě poskytuje komplexní správu daňové agendy společnostem v oblasti komunikačních řešení a zabezpečení kritické infrastruktury. Poskytování účetního a daňového poradenství v souvislosti s korporátními přeměnami (fúzemi) v rámci skupiny těchto společností.

Poskytovala daňové poradenství při komplexním rozštěpení významné skupiny působící v oblasti e-commerce v hodnotě několika miliard korun českých.

Dlouhodobě poskytuje komplexní správu daňové agendy hotelů a restaurací.

Poskytovala daňové poradenství v souvislosti s rozdělením rozštěpením se vznikem nových společností v rámci skupiny PrimeCell.

Poskytovala daňové poradenství pro skupinu EDUA, jedničky na trhu jazykového vzdělávání v České republice, s přeměnami v podobě kombinace fúze a 3 rozdělení formou odštěpení sloučením.

Poskytovala daňové poradenství v souvislosti se strukturováním, přípravou a realizací akvizice společností ODAS podnikajících v odpadovém hospodářství.

Zastupování společnosti AVE Žďár nad Sázavou před správcem daně ve věci porušení rozpočtové kázně.

Zastupování společnosti Czech Aerospace Industries v daňové kontrole před správcem daně ve věci uplatnění nároku na dani z přidané hodnoty.

Poskytovala daňové poradenství v souvislosti se strukturováním, přípravou a realizací rozdělení společnosti Technické služby Beroun.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně – magistr práv (Mgr.)
Období: 2011
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta, University of Girona (Spain) – roční pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus
Období: 2010/2011

 

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Daňový poradce
Období: 11/2015 – současnost
Popis pracovní pozice: Specializuje se na oblast daňového a korporátního práva

Společnost: Urbášek & Partners
Pozice: Paralegal
Období: 03/2015 – 05/2015