MENU
Rowan Legal
  • podesva@rowan.legal

Vilém Podešva je partnerem odpovědným za vnitřní řízení advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže.

Vilém Podešva vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejného sektoru či regulovaných odvětví, zejména pak v oblasti vodárenství, energetiky, teplárenství či odpadového hospodářství. Podílel se mj. na projektech výstavby a zajišťování provozu veřejných objektů (projekty v oblasti administrativních budov, parkovacích prostor, zdravotnictví, sociálních služeb či dopravní infrastruktury), informatizace veřejné správy (implementační a provozní projekty, pořizování HW technologií či komplexní outsourcingové projekty), obranného průmyslu (pořizování bezpečnostních systémů, jakož i obranných a zbraňových systémů) či různých služeb (facility management, poradenské služby, atd.).

V rámci své praxe zastupoval též množství subjektů v hospodářsko-soutěžních kauzách (antitrust i spojování soutěžitelů) a při posuzování veřejných podpor v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, správními soudy ČR či Evropskou komisí.

Vilém Podešva je od roku 2006 členem rozkladové komise ministryně pro místní rozvoj v řízeních týkajících se seznamů kvalifikovaných dodavatelů. Od roku 2012 do roku 2017 byl členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech veřejných zakázek, od prosince 2019 je též členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech hospodářské soutěže. Od roku 2016 je rovněž členem Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR.

 

Severočeská vodárenská společnost a.s., projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“. Poskytnutí komplexní právní služby související s realizací uvedeného projektu s hodnotou desítek mld. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel na zpracování studie variant zajištění realizace uvedeného projektu, zpracování koncesního projektu a podpoře klienta při realizaci transakce. Projekt dále zahrnoval mimo jiné notifikaci spojení soutěžitelů ve formě akvizice, divestice a rozdělení cílové společnosti v rámci zajištění provozování klientovy vodohospodářské infrastruktury po roce 2020.

Hlavní město Praha – poradenství v souvislosti s projekty v oblasti informačních technologií (např. transformace projektu Opencard do nového systému). V rámci této právní služby poskytoval klientovi komplexní právní služby při řešení transakčních otázek projektů (zadávací dokumenty, smluvní zajištění), jakož i při řešení sporové agendy.

Ředitelství silnic a dálnic – poradenství v souvislosti s projekty výstavby a rekonstrukce dopravní infrastruktury. V rámci této právní služby poskytoval klientovi služby spočívající v poradenství v oblasti veřejných zakázek a smluvních aspektů projektů.

Řízení letového provozu České republiky, veřejná zakázka „Replacement of the Main System“, zadávaná v soutěžním dialogu a následně v jednacím řízení s uveřejněním. Poskytnutí komplexní právní služby související se zadáváním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 1 mld. Kč bez DPH.

Poskytování komplexního právního poradenství hlavnímu městu Praze v souvislosti s řešením aktuálních problémů spojených se stávající Ekonomickým informačním systémem GINIS, jakož i při hledání vyhovujícího a dlouhodobě udržitelného budoucího řešení pro implementaci a integraci informačních systémů hlavního města Prahy, městských částí a příspěvkových organizací hlavního města Prahy.

Řídil soutěžní tým zabývající se poradenstvím přední investiční skupině při přípravě notifikace spojení v důsledku akvizice skupiny významné české strojírenské skupiny k Evropské komisi.

Vedl tým zabývající se přípravou notifikace spojení jednoho z pěti nejvýznamnějších tuzemských poskytovatelů nebankovních půjček a konkurenta působícího v témže odvětví.

Řídil poskytování poradenství pro významnou českou investiční skupinu při přípravě notifikace spojení s nadnárodně působící českou stavební společností.

Vedl tým poskytující klientovi z technologické oblasti komplexní soutěžní poradenství v souvislosti s několika akvizicemi obchodních společností včetně úspěšného zastupování v řízení o povolení spojení soutěžitelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Klienta z oblasti informačních technologií zastupoval ve správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného uzavření zakázané dohody v souvislosti s účastí v zadávacím řízení na dodávku informačního systému.

Řídí zastupování klienta z oblasti finančních služeb ve správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti šetřením možného uzavření zakázané dohody.

Organizuje projekt zavedení compliance systému v rámci holdingu přední investiční skupiny v České republice působícího v odvětví energetické výstavby a veškeré navazující právní poradenství.

Poskytoval právní poradenství významné české společnosti z oblasti odpadového hospodářství v souvislosti s dvěma řízeními o údajném kartelu. Jeden z případů již byl rozhodnut ve prospěch klienta.

Pro klienta z oblasti telekomunikací zpracovává právní poradenství a rozbory v souvislosti s řízením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně údajného zneužití dominantního postavení.

 

Titul: ASPI Navigator Veřejné zakázky (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2017

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2016

Titul: Poznámkové vydání k zákonu o zvláštních řízeních, § 323 až 331 – Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: Předpokládané vydání 2015

Titul: Zákon o veřejných zakázkách (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2011

Titul: Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2011

Název: Legal 500, Recommended in Energy
Datum: 2019

Název: Legal 500, Recommended in Energy
Datum: 2018

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Období: Mgr. – ukončeno 2001 složením státní zkoušky, JUDr. – 2003 rigorózní zkouška
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Nottingham-Trent university, Brno international business school
Období: 2009
Obor studia: International business LL.M.

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (01/2006 – současnost)
  • Koncipient (09/2003 – 12/2005)

Období: 09/2003 – současnost
Popis pracovní pozice: Vedoucí specializace Veřejných investic advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Právník, ředitel odboru
Období: 09/2001 – 08/2003