MENU

Kdy: od 16:00hod
Kde: Online
Přednášející: JUDr. Kristýna Faltýnková, PRK Partners

Pozemkové právo je disciplína na pomezí práva soukromého a veřejného. Současně je to velmi praktická disciplína využitelná v běžném životě a pochopitelná i pro právní laiky. V rámci semináře se podíváme na to, co se dá o konkrétním pozemku či pozemkové parcele vyčíst z veřejně dostupných zdrojů, jaký je rozdíl mezi pozemkem a parcelou, jakými proměnami může pozemek projít. Následovat budou příklady z praxe ohledně povolovacího procesu, kolaudačního řízení a řízení o odstranění stavby, včetně toho, že černou stavbou někdo myslí stavbu nepovolenou, někdo stavbu neoprávněnou a jaký je mezi nimi rozdíl. Nový stavební zákon samozřejmě ignorovat nebudeme, současně však nebude hlavním tématem, neboť jeho konečná podoba je zatím nejistá.

Více informací naleznete zde.

Seminář již proběhl.