MENU

Kdy: Od 16:00hod
Kde: Online
Přednášející: JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D., tdpA

Cílem tohoto webináře je zejména poukázat na trestní odpovědnost spojenou s výrobou, ukládáním a rozesíláním intimních selfie fotografií a videí, na kterých jsou zobrazeny děti. V rámci výkladu nebude opomenuta ani v současné době rozšířená problematika související s virtuální dětskou pornografií a pornografií pořízenou bez vědomí oběti. Výklad jednotlivých rizikových chování bude demonstrován na modelových příkladech z aplikační praxe.

Registrační formulář naleznete zde.