Na přelomu roku vyšlo již druhé vydání komentáře k zákonu o rozhodčím řízení, na kterém se podíleli kolegové Miloš Olík a Martin Janoušek. Aktualizovaná publikace reaguje zejména na dvě zásadní novely, které v roce 2016 významně změnily zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů – zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, a zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Komentář se nevěnuje pouze novinkám, ale je zde uvedena i předchozí právní úprava, týkající se spotřebitelů, s podrobným komentářem, přehledně odděleným od úpravy aktuální.

Autoři do komentáře zařadili rozsáhlou část věnující se rozhodnutím Rozhodčího soudu a aktuální judikatuře a současně i bohatou přílohovou část, která obsahuje všechny důležité (a aktuální) materiály, potřebné ve vztahu k rozhodčímu řízení.

K zakoupení u vydavatele: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zakon-o-rozhodcim-rizeni-c-216-1994-sb-2-vyd-komentar.p4150.html


ROWAN LEGAL je hrdým partnerem 4. ročníku soutěže Vis Pre-moot pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně Multilaw je elitní právní sítí již po čtvrté v řadě