MENU

Kdy: 15. 2. – 3. 4. 2022
Kde: Sál Pražské konzervatoře, Španělská synagoga, Klášter sv. Anežky České, Jazz Dock, Kostel sv. Vavřince, Kostel U Salvátora

Naše kancelář se stala partnerem mimořádného projektu, kterým je festival Věčná naděje. Jedná se o prestižní festival s důrazem na výjimečnou uměleckou kvalitu a poselství humanity.

Festival mapuje českou, židovskou a německou kulturu, jejichž soužití a vzájemné ovlivňování na našem území dalo vzniknout pozoruhodným uměleckým hodnotám. Jako první festival u nás se začal systematicky věnovat dílům hudebních skladatelů tvořících v nesmírně náročných podmínkách koncentračních táborů za 2. světové války.

Posláním festivalu je přiblížit tyto fenomény prostřednictvím mimořádného interpretačního umění co nejširší veřejnosti. Festival je prestižní společenskou událostí založenou na geniu loci a mimořádných uměleckých výkonech.

Jednotícím tématem festivalového programu je myšlenka věčné naděje.

Kompletní program festivalu naleznete zde.

 

 


Co se bude letos dít ve velké advokacii Šikanózní žaloby a možnosti právní obrany proti nim