MENU

Zdroj: estav.cz
Autoři: JUDr. Lukáš Duffek a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

Spory o zaplacení za vícepráce jsou jedněmi z nejčastějších typů sporů ze smluv o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, stavebnictví nevyjímaje. Za jakých okolností má zhotovitel (stavební společnost) nárok na úhradu za vícepráce, je komplikovaná otázka, jak ukazuje vývoj judikatury českých soudů. 

Pro internetový portál o stavebnictví www.estav.cz přináší náhled na tuto problematiku JUDr. Lukáš Duffek a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk. Článek naleznete zde.


Nástroje obrany před šikanózními insolvenčními návrhy Miloš Olík a Michal Čáp byli zařazeni do prestižní publikace Who’s Who Legal: Arbitration 2023