MENU

Komentář: Mgr. Petr Zábranský

Zdroj: hypoindex.cz

V červenci vláda schválila věcný záměr nového zákona o vyvlastnění z pera Ministerstva pro místní rozvoj. Podle předkladatele je cílem zrychlení přípravy staveb zrychlením vyvlastňovacího procesu. Zavádí se nové lhůty pro úkony vyvlastňovacího úřadu, které dříve stanoveny nebyly. Hospodářská komora návrh kritizuje, když ho označuje za neambiciózní novelu, která stavební řízení nikam neposune.

Odkaz na celé znění komentáře naleznete zde.

 

 


Kamil Jelínek rozšířil tým ROWAN LEGAL Srny, motýli, koncentrace a závazná stanoviska na polní cestě