MENU

Praha 31. října 2023 – Od 23. září 2023 mají jednatelé, členové představenstev a vrcholní manažeři nový nástroj, jak mohou řešit finanční obtíže své firmy. Je to preventivní restrukturalizace, která probíhá mimo veřejné insolvenční řízení. První komentář k tomuto zákonu byl včera pokřtěn v prostorách advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ.

Komentář vydaný Wolters Kluwer, zařazený do nabídky ASPI, představuje tento zcela nový právní nástroj. „Jde o možnost legálně zaplatit věřitelům méně a později, avšak za podmínky, že jiné dostupné řešení (insolvence) by dopadlo ještě hůře. To garantuje výhodnější řešení jak pro obchodní korporaci, tak pro její věřitele,“ říká vedoucí autorského kolektivu komentáře Adam Sigmund.

Spoluautorka komentáře Lucie Kačerová z ROWAN LEGAL k normě, která nabyla účinnosti 23. září 2023, uvedla: „Jedná se o nový zákon pro potřeby podnikatelů v nesnázích. Ambiciózní norma pro ambiciózní řešení.”

Přínos zákona pro podnikatele vyzvedl i spoluautor komentáře Michal Žižlavský: „Nový zákon přináší bezpečná řešení pro podniky, které chtějí řešit své finanční obtíže mimo rámec veřejného insolvenčního řízení. Chrání management a vlastníky před riziky osobní odpovědnosti.

Autorský kolektiv praktického komentáře byl složen z advokátů, insolvenčních správců a ekonomických poradců aktivně praktikujících na poli insolvencí. Autoři v komentáři díky svému zaměření podávají praktický pohled na možnou budoucí praxi preventivních restrukturalizací, která se nyní bude formovat. Komentář je v ASPI součástí právního oboru Korporátní právo.


Předsmluvní odpovědnost při jednání o smlouvě a jeho ukončení Konference: Umělá inteligence v IT infrastruktuře