MENU

Zdroj: časopis Veřejné zakázky
Autoři: Mgr. Lukáš Sommer, Mgr. Jan Bořuta, Mgr. Ivana Řezáčová

Využití jednací fáze může být pro zadavatele při správné aplikaci velkým přínosem. Při zadávání veřejných zakázek se totiž zadavatelé mohou v praxi potýkat s neurčitou představou o výsledné podobě produktu a potřebují tak od dodavatele pomoci s nalezením vhodného způsobu pro naplnění jeho potřeb.

Díky zakomponování jednací fáze do zadávacího řízení si tak obě strany postupně zpřesňují své představy o parametrech, vzhledu a následně také finální podobě produktu. Detailní náhled na problematiku a výhody využití jednací fáze přináší Mgr. Lukáš Sommer, Mgr. Jan Bořuta a Mgr. Ivana Řezáčová v aktuálním článku uveřejněném ve čtvrtém tištěném čísle časopisu Veřejné zakázky. Za uveřejnění děkujeme šéfredaktorovi, Michalovi Petříkovi. Ukázku článku naleznete zde.


ROWAN LEGAL se zúčastnil charitativního turnaje na podporu důstojného stáří Opt-in a opt-out systémy hromadných žalob